Jarní Setkání těžařů 2020

Pravidelné Setkání těžařů spojené s valnou hromadou Těžební unie se uskuteční 25.- 27. března 2020 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.

Okruhy konferenčního programu:

  • Surovinová politika ČR
  • Životní prostředí – „Voda a sucho“
  • Aktuální informace z MŽP, MPO, ČBÚ
  • Aktuální informace z VŠB-TUO
  • Stavební zákon