Pozvánka na mezinárodní workshop NEPSI

MONDAY, 08. AUGUST 2011
Print

Evropský workshop „Ochrana pracovníků proti účinkům dýchatelného krystalického křemene“ – dobrovolná dohoda NEPSI

nepsi

Dne 22. září 2011 se v hotelu Regina v Praze uskutečnil mezinárodní jednodenní workshop zaměřený na problematiku ochrany zdraví pracovníků proti účinkům dýchatelného krystalického křemene, která je realizována v rámci tzv. celoevropské dobrovolné Dohody NEPSI. Ta vznikla roku 2006 jako unikátní projekt na bázi sociální dohody definované právním rámcem EU s cílem podpořit problematiku zdraví zaměstnanců pracujících v průmyslových sektorech, které s krystalickým křemenem nakládají (těžební průmysl, slévárenství, sklářský průmysl ad.). Workshop byl organizován v rámci oficiálního programu Evropské komise pro podporu implementace Dohody NEPSI, kdy společnými organizátory workshopu byly European Network of Silica (NEPSI), Euromines, Těžební unie (garant Dohody NEPSI pro neenergetický těžební průmysl v ČR) a Svaz sléváren ČR.

V rámci workshopu zazněly přednášky odborníků z několika průmyslových sektorů, kteří hodnotili implementační proces nejen v ČR, ale i v dalších zemích EU včetně perspektivy dlouhodobého uplatnění nástrojů v podobě dobrovolných dohod. Více než 50 účastníkům evropského workshopu, mezi které patřili zástupci různých společností nejen z České republiky, ale i Slovenska a Bulharska, byl představen celkový proces vykazování v rámci Dohody NEPSI včetně struktury internetového systému monitoringu. Informace o celkové struktuře dobrovolné dohody podal Peter Schallert, který zastupoval jednoho ze signatářů dohody – asociaci Euromines. Jeho přednášku pak doplnil s informacemi o zkušenostech z oblasti těžebního průmyslu v ČR zástupce Těžební unie David Póč. Z dalších průmyslových sektorů vystoupili Josef Hlavinka ze Svazu sléváren a také Magda Purkrábková z Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, kteří se zaměřili nejen na zkušenosti firem z této oblasti, ale i na výhled do dalšího období. O praxi spojenou s vykazováním Dohody NEPSI ve švédských těžebních společnostech pohovořila Cecilia Anderson ze společnosti The Swedish Association for Mines, Mineral and Metalproducers (SweMin). Ve své prezentaci vyzdvihla důležitost zavedení Dohody jako důležitého komplementárního nástroje k legislativním prvkům v oblasti zdraví a bezpečnosti ve Švédsku. Všichni přednášející pak upozorňovali na důležitost dalšího monitorovacího období, které proběhne na začátku roku 2012.

  Andersson Cecilia – Respirable Crystalline Silica Experiences from the Swedish Mining Industry 987 kB 

  Hlavinka Josef – Ochrana pracovníků proti účinkům dýchatelného krystalického křemene 612 kB 

  Poc David – Dohoda Nepsi – Postup výkazů a zkušenosti těžebního průmyslu v ČR 2008 a 2010 198 kB 

  Purkrabkova Magda – Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 1,25 MB 

  Schalert Peter – The Why and How of the Social Dialogue Agreement (SDA) 802 kB 

  Schalert Peter – Consolidated Report: Euromines 30 kB 

  Schallert Peter – Timetable for Nepsi-reporting in 2012 117 kB 

2011-praha-01
2011-praha-02
2011-praha-03
2011-praha-04
2011-praha-05
2011-praha-06
2011-praha-07
2011-praha-08
2011-praha-09
2011-praha-10
2011-praha-11
2011-praha-12
2011-praha-13
2011-praha-14
2011-praha-15
2011-praha-16
2011-praha-17