toggle
toggle

Podzimní Setkání těžařů 2017

Email Print PDF

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na pravidelné podzimní Setkání těžařů, které se tentokrát uskuteční v kouzelném prostředí Vysočiny v Milovech, v hotelu Devět Skal, v termínu 18. - 20. října 2017.

Středeční program zahájí zasedání představenstva TU a následně na něj naváže legislativní komise TU. Den zakončíme večeří v Milovické restauraci.Čtvrtek bude patřit konferenčnímu programu, těšit se můžete na přednášky k aktuálním tématům z ČBÚ, EIA, životního prostředí, bezpečnosti, evropské legislativy ad. Podrobný program brzy upřesníme.Na pátek je připravena exkurze k PP Drátenická skála.

Přihláška

Pozvánka s programem

Program

STŘEDA, 18. ŘÍJNA 2017
13.00 14.00 Oběd
14.00 15.30 Představenstvo Těžební unie
15.30 17.00 Legislativní komise Těžební unie
17.00 19.00 Sportovní doprovodný program
19.00 Večeře v Milovské restauraci

ČTVRTEK, 19. ŘÍJNA 2017
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35 Posuzování těžebních záměrů podle aktuální novely zákona o EIA - Daniel Bubák (GET s.r.o.)
9.35 9.55 Biologická rozmanitost, klimatické změny a směrnice o vodách dle novely EIA - Mário Petrů (GET s.r.o.)
9.55 10.15 Kolize ochranných pásem minerálních vod s těžbou - Zdeněk Třískal (MZ ČR)
10.15 10.35 Diskuze
10.35 11.55 Přestávka
10.55 11.35
Představení nových a stávajících členů TU
  • ACHENBACH - CZ, s.r.o.
  • EASY map a.s.
  • EPO GEARMOT s.r.o.
  • ATLAS COPCO s.r.o.
11.35 11.55 Aktuality z evropské legislativy - David Póč (TU), Renata Eisenvortová (Severní energetická)
11.55 12.15 Novela směrnice EU o karcinogenech a mutagenech - CMD - Antonín Taufer (ČBÚ)
12.15 12.35 Změny v horním právu v létě 2017 - Vítězslav Urbanec (ČBÚ)
12.35 12.55 Diskuze
12.55 13.55 Oběd
13.55 14.25 Představení nových a stávajících členů TU
  • RVS, spol. s r. o.
  • CARACAL MACHINES s. r. o.
  • DAVON s.r.o.
14.25 14.45 Rekultivace LB Minerals v jižních Čechách - Jan Zahradník (LB Minerals, s.r.o.)
14.45 15.05 Využití surovin ve starém Egyptě - Jaromír Leichmann (MU PřF ÚGV)
15.05 15.15 Diskuze
15.15 15.35 Přestávka
15.35 15.55
Aktualizace a doplnění o další provozy Katalogu přírodního kameniva
- Josef Godány, Petr Rambousek (Česká geologická služba)
Aktualizace a doplnění o další provozy Katalogu přírodního kameniva - Josef Godány, Petr Rambousek (Česká geologická služba)
15.55 16.05 Požadavky na kamenivo do asfaltových směsí - Jiří Škrabka (Ředitelství silnic a dálnic)
16.05 16.25 Aktuální otázky surovinové politiky - Výsledky Zprávy o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických a superstrategických surovin EU a některých dalších surovin - Pavel Kavina a Richard Nouza (MPO)
16.25 16.55 Kritické a strategické suroviny v EU – rozdílný přístup jednotlivých členských států - Veronika Sochorová (EUROMINES)
16.55 17.25 Diskuze
18.30 Neformální večeře s diskuzí

PÁTEK, 20. ŘÍJNA 2017
9.00 11.00 Exkurze - PP Drátenická skála s výkladem

V konferenčním sále bude k shlédnutí výstava minerálů „Poklady Vysočiny“ , kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea Brno.

Těšíme se s vámi na viděnou!

 

Partneři