toggle
toggle

Seznam členů

Email Print PDF

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABRASERVICE CZ s.r.o.

Adresa: CZ - 664 57 Měnín, Otmarov 57
tel.: +420 544 423 930
fax: +420 544 423 976

URL: www.abraservice.com/cz

 • Nákup a prodej hutnických válcovaných výrobků z oceli včetně obchodně-technických služeb spojených s prodejem / Purchase and sale of metallurgical rolled steel products including technical-sales services connected with sale.
 • Plechy - se zaměřením na otěruvzdorné a vysokopevnostní / Metal sheets, with a view to abrasion-resistant and high-strength sheets
 • Společnost je výhradním distributorem "TRIP" ocelí CREUSABRO v ČR/Company is sole distributor of CREUSABRO "TRIP" steels.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Michal Navrátil
tel.: +420 724 668 368
email: CLOAKING

Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Adresa: CZ - 589 01 Třešť, Fialková 23/553
Fakturační adresa: CZ - 589 01 Třešť, Fialková 23/553
tel.: +420 567 214 035
fax: +420 567 214 035

URL: www.achenbach.cz

 • Výhradní smluvní dovozce ocelových, hliníkových a plastových dopravníkových krytů Achenbach - Metalltechnik, GmbH / Exclusive contractual importer of stell, aluminium and synthetic conveyers' covers Achenbach - Metalltechnik, GmbH
 • Výhradní smluvní dovozce bubnových elektropohonů pásových dopravníků "VAN DER GRAAF BV" / Exclusive contractual importer of drum motors for conveyor belt systems - "VAN DER GRAAF BV"

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Michal Salamánek
tel.: +420 567 214 035
mobil: +420 777 336 945


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Alcedo - český svaz ochránců přírody

Adresa: CZ - 258 01 Vlašim, Blanická 1299
Fakturační adresa: CZ - 258 01 Vlašim, Blanická 1299

 • Český svaz ochránců přírody / Czech Union for Nature Conservation

Kontaktní osoba / Contact person
Pavel Čech - předseda svazu
tel.: +420 603 549 560


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

ALTA, a.s.

Adresa: CZ - 602 00 Brno, Štefánikova 41
Fakturační adresa: CZ - 602 00 Brno, Štefánikova 41
tel.: +420 541 550 111
fax: +420 541 550 556

URL: www.alta.cz

 • Obchodní činnost - oficiální zástupce a dodavatel těžební techniky Belaz (dempry - lomové sklápěče, nakladače) pro Českou republiku, Slovenskou republiku a další země / Business activity - official representative and supplier of the logging technology Belaz (dump tracks - quarry tipper trucks, feeders) for the Czech Republic and Slovak Republic as well as for the other countries
 • Servis dodávané techniky / Customer service of the delivered machinery
 • Outsourcing / Outsourcing

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Jiří Janík
tel.: +420 541 550 334
mobil: +420 603 522 667


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

AMG-Karel Pícha

Adresa: CZ - 582 91 Světlá nad Sázavou, Panuškova 744
Fakturační adresa: CZ - 582 91 Světlá nad Sázavou, Panuškova 744
tel.: +420 569 456 905

URL: www.amgpicha.cz

 • výroba, dodávky a montáže ocelových konstrukcí a technologických celků a služby v celé oblasti těžby a zpracování nerostných surovin / Production, supply and assembly of steel structures and technological units; provision of services connected to mineral extraction and processing.
 • na základě vlastní nebo dodané výrobní dokumentace dodávka a montáž jakýchkoliv technologických celků určených zejména na těžbu a následné zpracování nerostných surovin / Based upon customer/AMG production documentation, the company provides supply and assembly of technological units, in particular those designated for mining and subsequent processing of mineralsBased upon customer/AMG production documentation, the company provides supply and assembly of technological units, in particular those designated for mining and subsequent processing of minerals

Kontaktní osoba / Contact person
Petr Lehmann
tel.: +420 603 871 700
mobil: +420 569 456 905


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry
Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o.

Adresa: CZ – 26712 Loděnice, Plzeňská 430
Fakturační adresa: CZ – 26712 Loděnice, Plzeňská 430
tel.: +420 251 610 253
fax: +420 251 610 252
email:  CLOAKING
URL: ascendum.cz

 • Prodej a servis stavebních strojů / Sale and service of building machines
 • Volvo Stavební stroje Czech s.r.o. má ve svém prodejním sortimentu čelní nakladače, pásová a kolová rypadla, kompaktní rypadla, rypadlonakladače, dempry a grejdry / Volvo Stavební stroje Czech s.r.o. has got in its sales assortment front loaders, caterpillar excavators, wheeled excavators, compact excavators, loading excavators, dump trucks and graders

Kontaktní osoba / Contact Person
Antonín Jaroš
tel.: +420 251 610 253
mobil: +420 602 213 595
email:  CLOAKING

Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Asociace České zlato / Czech Gold Association

Adresa: CZ – 170 00 Praha 7, Přístavní 21/531
Fakturační adresa: CZ – 170 00 Praha 7, Přístavní 21/531
tel.: +420 296 837 234
fax: +420 296 837 249

 • Činností asociace je rozvíjet u veřejnosti povědomí o přínosu moderního průmyslového využívání ložisek zlata pro národní hospodářství a místní rozvoj, prezentovat moderní metody průzkumu, těžby a zpracování rud s minimalizací dopadů na životní prostředí, a podporovat instituce zabývající se historií těžby a výzkumem ložisek zlata.
 • The Association works towards better informedness on the benefits modern industrial use of gold deposits brings to the national economy and regional development. It presents the latest technologies for or prospecting, extraction and processing with a minimal impact on environment and supports institutions concerned with the history of extraction and gold deposit research.

Kontaktní osoba / Contact Person
Petr Morávek - předseda asociace
tel.: +420 241 950 455
fax.: +420 241 950 455


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.

Adresa: CZ - 619 00 Brno, Vídeňská 264/120b
Fakturační adresa: CZ - 619 00 Brno, Vídeňská 264/120b
tel.: +420 547 212 505 až 7
fax: +420 225 434 222

URL: www.austrobaumaschinen.cz

 • Autorizovaný dovozce stavebních strojů, zařízení a příslušenství značek ATLAS, HITACHI, TEREX a HYDRARAM. Poskytujeme záruční i pozáruční servis a prodej náhradních dílů. / An official and exclusive dealers for the manufacturers ATLAS, HITACHI, TEREX and HYDRARAM. Our company provides a comprehensive customer service and sale of spare parts.

Kontaktní osoba / Contact Person
Roman Kopecký - jednatel
tel.: +420 225 434 242
mobil: +420 602 12 15 14


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BASALT s.r.o.

Adresa: CZ - 417 71 Zabrušany, Všechlapy 3
Fakturační adresa: CZ - 417 71 Zabrušany, Všechlapy 3
tel.: +420 417 835 693
fax: +420 417 835 636

URL: www.basalt.cz

 • Těžba a zpracování čedičového kamene, včetně dopravy / Basalt extraction and processing, complete with transport
 • Koupě a prodej zboží / Goods purchasing and sale
 • Doprava materiálu / Material hauling service

Statutární zástupce / Statutory representative
Ing. Luboš Boušek - jednatel společnosti, ředitel / Company executive head, director
Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Tomáš Petrů
mobil: +420 724 942 603


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.

Adresa: CZ - 388 01 Blatná, Jiráskova 201
Fakturační adresa: CZ - 388 01 Blatná, Jiráskova 201
tel.: +420 383 423 640
fax: +420 383 423 640

 • Projekční činnost / Design activities
 • Kompletní příprava ložisek k dobývání / Complete preparation for the deposits mining
 • Důlní měřičské práce v plném rozsahu / Full scale mining measuration works

Kontaktní osoba / Contact Person
Vlastislav Stoklasa
tel.: +420 383 422 418
mobil: +420 732 705 064


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

Adresa: CZ - 779 00 Olomouc, Jeronýmova 6
Fakturační adresa: CZ - 779 00 Olomouc, Jeronýmova 6
tel.: +420 585 434 615
fax: +420 585 434 615

 • Geodetická činnost v prostorách zasažených těžbou nerostných surovin a kompletní zpracování důlně měřičské dokumentace / Geodetic operations in the areas hit by mineral the raw material's mining activities and complete processing of the mine metrical documentation
 • Báňská projekční činnost - zpracování dokumentace k povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování plánu rekultivace a likvidace důlních děl / Mining projection activities - processing of the documentation for permission of the mining activities as well as permission for any activity realized by mining and processing of reclamation plans as well as plans for disposal of the mining workings
 • Technická příprava výroby - zajišťování schválení projektu, plánu a žádostí spojených s těžbou nerostných surovin před orgány státní správy / Technical preparation of production process - locking of approval for project, plan and applications connected with mining of the mineral raw materials from the state administration bodies
 • Výkon následujících funkcí: závodní lomu (i nad 500 tis. t/rok), bezpečnostní technik, projektatnt, hlavní důlní měřič / Exercising of the following functions: mine's manager (even above 500 thousand tons/year), safety inspector, planning engineer, main mine measurer

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Petr Pačes
tel.: +420 585 434 615
mobil: +420 737 249 390


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Blatenské strojírny s.r.o., Blatná

Adresa: CZ - 388 01 Blatná, Ve Škalí 324
Fakturační adresa: CZ - 388 01 Blatná, Ve Škalí 324
tel.: +420 383 422 139
fax: +420 383 422 459

URL: www.bsblatna.cz/

 • Pásové dopravníky, zásobníky, semimobilní drtírny a třídírny / Band conveyors, silos, semimobile crushing and screening plants
 • Ocelové konstrukce, elektrické rozvaděče / Steel structures, electric switchboards
 • Prodej a zpracování plechu Hardox / Hardox sheet working and sales

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Eduard Levý
tel.: +420 383 422 139
mobil: +420 602 235 349


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

BONAP – ICCZ s.r.o.

Adresa: CZ - 739 53 Hnojník 408
Fakturační adresa: CZ - 739 53 Hnojník 408
tel.: +420 596 881 315
fax: +420 596 881 316

URL: www.bonap-iccz.cz

 • Náhradní díly pro drtiče kameniva, recyklační drtiče a jiné lomařské technologie
 • Výroba odlitků, výkovků, výpalků, svařenců a jejich opracování
 • Technologie pro povrchovou těžbu, zpracování kamene a recyklační technologie pro stavebnictví
 • Razící komplexy pro těžbu nerostů, ražbu tunelů v hornictví a stavebnictví
 • Náhradní díly pro důlní technologie

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Petr Křístek - jednatel
mobil: +420 608 770 666


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARACAL MACHINES s.r.o.

Adresa: CZ - 267 01 Králův Dvůr, Pod Dálnicí
tel.: +420 725 617 565

URL: www.caracal-machines.cz

 • Prodej stavebních strojů - ucelená řada pásových rypadel SANY od 1,8 t do 50 t a kolová rypadla a nakladače SANY.
 • Půjčovna stavebních strojů - pásová rypadla až do 50 t, kolová rypadla, kompaktní a smykem řízené nakladače, kolové nakladače, tandemové a zeminové válce, demoliční a jiné příslušenství
 • Náhradní díly a přidružené služby (homologace kolových strojů, dovoz techniky z EU, logistika, dodávky speciálního pracovního nářadí na míru, likvidace staré techniky atd.

Kontaktní osoba / Contact Person
Eva Kalcovská (jednatelka / Company executive head)
mobil: +420 725 617 565


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

CB Destrukce s.r.o.

Adresa: CZ – 370 05 České Budějovice, Ant. Slavíčka 29
Fakturační adresa: CZ – 370 05 České Budějovice, Ant. Slavíčka 29
tel.: +420 385 340 424
fax: +420 385 340 423

 • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem / Mining operation and mining method operation
 • Vrtací práce / Drilling operations
 • Provádění trhacích prací / Execution of blasting operations
 • Ohňostroje / Fireworks
 • Prodej a skladování průmyslových trhavin a rozněcovadel / Selling and stocking of the industrial high explosives and igniters
 • Doprava vnitrostátní dle normy ADR / Internal transport in accordance with ADR norms

Kontaktní osoba / Contact Person
Jan Šebor
tel.: +420 385 340 423
mobil: +420 602 446 971


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

CEMEX Sand, s.r.o.

Adresa: CZ - 763 61 Napajedla, Masarykovo náměstí 207
Fakturační adresa: CZ - 763 61 Napajedla, Masarykovo náměstí 207
tel.: +420 577 120 111
fax: +420 577 120 120

URL: www.cemex.cz

 • Společnost CEMEX Sand, s.r.o. je součástí skupiny CEMEX, patří tak do trojice největších producentů kameniva na světě.
 • Předmětem podnikání je těžba a zpracování písku a štěrku.
 • V ČR provozuje CEMEX Sand 11 štěrkoven a 7 kamenolomů.
 • CEMEX Sand,s.r.o. podporuje výzkum a vývoj. Veškeré výrobky společnosti splňují technologické normy.
 • Na Slovensku provozuje tři kamenolomy: Mojtín, Jablonové a Lopušně Pažite.

Kontaktní osoba / Contact Person
Mgr. Luboš Merunka, MBA


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

CIME-bau, s.r.o.

Adresa: CZ - 763 02 Zlín - Louky, třída Tomáše Bati 258
tel.: +420 608 416 098

URL: www.cime-bau.cz

 • STAVEBNÍ STROJE - kvalitní betonářská technika CIFA a stavební technika - bagry, rypadala a nakladače Hyundai, kloubové nakladače Weidemann, manipulátory a manipulátory s otočí Merlo, zametací kartáče SweepEx.
 • KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - kompletní komunální technika od renomovaných výrobců na údržbu a péči o zelené plochy, svoz komunálního odpadu, letní i zimní údržbu komunikací, sečení příkopů, manipulaci s materiálem, odvoz materiálu, úklid trávy, listí i odpadků.
 • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA - manipulátory Merlo, kloubové nakladače Weidemann a Hyundai, traktory Lindner, čelní nakladače MX, stranové mulčovače a příkopová ramena FERRI, mulčovače Gyrax, štěpkovače, drtiče a překopávače GreenTechnik, štěpkovače Heizohack, lisy Caeb, zametací kartáče SweepEx, strip-tillu Sly či rosiče a postřikovače Ideal.
 • Předprodejní, záruční i pozáruční servis, sklad náhradních dílů, technické poradenství, financování.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Petr Král (jednatel)
mobil: +420 737 260 070


Ing. Petr Scherhaufer (obchodní ředitel)
mobil: +420 737 260 073


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

CZ WELDING s.r.o.

Adresa: CZ – 763 02 Zlín- Louky, třída Tomáše Bati 258
Fakturační adresa: CZ – 763 02 Zlín- Louky, třída Tomáše Bati 258
tel.: +420 518 357 614

URL: www.czwelding.cz

 • CZ WELDING se zabývá všeobecně opravami a renovacemi otěrem či jinak poškozených částí strojů, svařováním litiny. / CZ WELDING generally deals with repairs of worn out or other way damaged machine parts especially with cast iron welding.
 • Další činnosti: renovace míchaček betonu, včetně obložení, lopatek a výsypů. / The other activities: renovations of concrete mixers including lining, paddles and discharge hoppers.
 • Z litiny nabízí různé druhy kladiv do drtičů kamení, štěrku a betonu za bezkonkurenční ceny ale ve srovnatelné či lepší kvalitě. / There is an offer of cast iron hammers for hammer mills for unmatchable prices but in comparable or better quality.
 • CZ WELDING také provádí renovace kol a lopat kompaktorů na skládkách. / CZ WELDING also repair wheels, teeth and shovels for waste compactors.

Kontaktní osoba / Contact person
František Dvořák - jednatel
mobil: +420 608 660 026
fax: +420 518 357 614


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Česká asociace ložiskových geologů

Adresa: CZ - 170 06 Praha 7, Kostelní 26
Fakturační adresa: CZ - 170 06 Praha 7, Kostelní 26
tel.: +420 281 864 391
fax: +420 281 864 391

 • Ložisková geologie / Economic geology

Kontaktní osoba / Contact Person
RNDr. Miroslav Raus
tel.: +420 281 864 391
mobil: +420 602 391 831


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Česká geologická služba

Adresa: CZ - 118 21 Praha 1, Klárov 3
Fakturační adresa: CZ - 118 21 Praha 1, Klárov 3
tel.: +420 257 089 411
fax: +420 257 531 376

URL: www.geology.cz

 • Státní geologická služba, regionální geologický výzkum, základní geologické mapování, prognózy nerostných surovin, regionální surovinová politika, hodnocení geologických rizik, geofaktorů životního prostředí a vlivů těžby na horninové prostředí, akreditované laboratoře / National geological service, regional geological survey, basic geologic mapping, mineral reserve location forecasts, raw material policy on regional scale, geological risk, environment geo-factor and extraction impant on rock environment appraisals, accredited laboratorys

Kontaktní osoba / Contact Person
Petr Rambousek
mobil: +420 724 073 011


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

České muzeum stříbra

Adresa: CZ - 284 01 Kutná Hora, Barborská 28
Fakturační adresa: CZ - 284 01 Kutná Hora, Barborská 28
tel.: +420 327 512 159
fax: +420 327 513 813

URL: www.cms-kh.cz

 • Muzejní expozice z dějin Kutné Hory a středověké české báňské a hutnické techniky / Exhibits depicting the history of Kutná Hora as a historical town and medieval mining and metallurgy
 • Muzejnická, sbírkotvorná, badatelská činnost / Museum, collecting and scholastic activities

Kontaktní osoba / Contact Person
PHDr. Světlana Hrabánková
tel.: +420 327 512 008


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Českomoravský štěrk, a.s.

Adresa: CZ - 664 04 Mokrá, Mokrá 359
Fakturační adresa: CZ - 664 04 Mokrá, Mokrá 359
tel.: +420 544 122 111
fax: +420 544 122 571

URL: www.cmsterk.cz

 • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem / Mining operations and mining performed by the classical mining way

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Karel Lorek
tel.: +420 544 122 111


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DAVON s.r.o.

Adresa: CZ - 783 91 Uničov, Šumperská 1353
Fakturační adresa: CZ - 783 91 Uničov, Šumperská 1353
tel.: +420 585 004 530
fax: +420 585 053 229

URL: www.davon.cz

 • Výroba rozbíjecích zařízení kameniva / Manufacture of shredders aggregates
 • Přídavná zařízení stavebních strojů / Additional accessories for building machines
 • Speciální stavební stroje / Special building machines

Kontaktní osoba / Contact Person
Lukáš Horák
mobil: +420 737 249 234


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

DELTA HL, spol. s r.o.

Adresa: CZ - 471 25 Jablonné v Podještědí, Tovární 10
Fakturační adresa: CZ - 471 25 Jablonné v Podještědí, Tovární 10
tel.: +420 487 762 244
fax: +420 487 762 522

URL: www.delta-hl.cz

 • Opravy stavebních a těžebních strojů, náhradní díly, výroba, příslušenství stavebních strojů, lžíce bagrů, navařování tvrdokovem, svařování jemnozrnných vysokopevnostních ocelí / Repair of construction and mining machinery, spare parts, construction machinery equipment, bucket of excavators, hard surface welding, welding of high strength fine grained steel.

Kontaktní osoba / Contact Person
Irena Balintová


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

DSP Přerov, spol. s r.o.

Adresa: CZ - 751 52 Přerov I - Město, Kojetínská 2900/51
Fakturační adresa: CZ - 751 52 Přerov I - Město, Kojetínská 2900/51
tel.: +420 581 209 050
fax: +420 581 209 051

URL: www.dspprerov.cz

 • Výroba strojů a zařízení pro zpracování nerostných surovin a recyklaci stavebního odpadu, drtiče, třídiče, podavače, dopravní pasy / Manufacturing of machines and mechanisms for processing of the mineral raw materials and for recycling of construction waste, crushers, screens, feeders, conveyor belts
 • Komplexní dodávky nebo rekonstrukce úpraven nerostných surovin / Complex deliveries or reconstruction of mineral raw material's concentrators
 • Instalace dodaných zařízení, poprodejní servis, náhradní díly pro drtiče a třídiče / Installations of delivered mechanisms, after - sales service, spare parts

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Radek Krybus
tel.: +420 581 706 812
mobil: +420 606 721 207


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EASYmap a.s.

Adresa: CZ – 434 01 Most, Františka Halase 1200
tel.: +420 602 283 834

URL: www.easymap.cz

 • Podrobné fotomapy
 • Digitální modely terénu
 • Letecké foto a video
 • Inspekční prohlídky
 • Pasportizace objektů a stavenišť
 • Škola pro piloty dronů

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Vladimír Hůda
tel.: +420 602 283 834
Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

ENGAS s.r.o.

Adresa: CZ - 614 00 Brno, Slaměníkova 27a
Fakturační adresa: CZ - 614 00 Brno, Slaměníkova 23
tel.: +420 544 500 408, +420 605 297 960
fax: +420 544 500 408

URL: www.engas.cz

 • Elektromontážní práce - automatizace výrobních linek / Electrical installations - production lines' automatization
 • Dodávka a montáž pěnění linek pro výrobu drceného kameniva / Delivery and montage of foaming units for production of crushed aggregates
 • Instalatérské práce - voda - plyn - topení / Plumbery - water - gas - heating

Kontaktní osoba / Contact Person
Martin Fikes
tel.: +420 545 116 527
mobil: +420 605 297 969


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

ENVING s.r.o.

Adresa: CZ - 602 00 Brno, Staňkova 557/18a
Fakturační adresa: CZ - 602 00 Brno, Staňkova 557/18a
tel.: +420 549 210 356
fax: +420 541 240 857

URL: www.enving.cz

 • Činnosti v oblasti životního a pracovního prostředí, prováděné na základě živnostenských listů, oprávnění a autorizací / Activities in the field of environment and working environment that are exercised pursuant to the trade certificates, licenses and authorizations:
  - podnikání v oblasti nakládání s odpady / entrepreneurship in the field of wastes' disposal
  - zprostředkovatelská čiinost / middleman services
  - provozní měření a hodnocení v oblasti životního a pracovního prostředí / Process measurement and assessment in the area of environment and working environment

Kontaktní osoba / Contact Person
Martin Krpenský
tel.: +420 549 210 356
mobil: +420 603 476 019


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Epiroc Czech Republic s.r.o.

Adresa: CZ - 102 00 Praha, Průmyslová 10
Fakturační adresa: CZ - 102 00 Praha, Průmyslová 10
tel.: +420 225 434 000
fax: +420 225 434 222

URL: www.atlascopco.com

 • Prodej těžebních strojů / Sale of mining machines
 • Poradenská činnost, servis / Consultancy, servicing

Kontaktní osoba / Contact Person
Šárka Andělová
tel.: +420 225 434 242
mobil: +420 420 602 766 297


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

EPO GEARMOT s.r.o.

Adresa: CZ – 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Závodí 234
Fakturační adresa: CZ – 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Závodí 234
tel.: +420 556 880 620
fax: +420 556 880 629

URL: www.epogm.cz

 • Dodávky elektromotorů, převodovek a pohonových komponentů (standardní provedení, tak speciální dle požadavků zákazníka).
 • Disponujeme kvalitním zázemím – rozloha výrobních a skladových prostor 550 m2 – a týmem pracovníků s odpovídajícím vzděláním a dlouholetou praxí.

Kontaktní osoba / Contact Person
Martin Gonos - jednatel
mobil: +420 737 286 284


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Euro SITEX s.r.o.

Adresa: CZ - 261 01 Příbram VI, K Podlesí 630
Fakturační adresa: CZ - 261 01 Příbram VI, K Podlesí 630
tel.: +420 318 494 111
fax: +420 318 494 111

URL: www.eurositex.cz

 • Průmyslová síta, perforované materiály, technické a filtrační tkaniny, filtry / Industrial screens, perforated materials, technical and filtration fabrics, filters
 • Laboratorní třídicí technika, drátěné dopravní pásy / Laboratory technologies for screening, wired conveyor belts
 • Třídiče typu LIWELL včetně náhradních dílů a příslušenství / LIWELL sorters including spare parts and accessories

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Jakub Herman
tel.: +420 318 494 123
mobil: +420 603 220 020


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Adresa: CZ – 460 01 Liberec, Londýnská 637/79a
Fakturační adresa: CZ – 460 01 Liberec, Londýnská 637/79a
tel.: +420 485 251 911
fax: +420 485 710 154

URL: www.euroviakamenolomy.cz

 • EUROVIA Kamenolomy, a. s., je držitelem certifikátů potvrzujících zavedení a udržování integrovaného systému managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999. 
 • Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců. EUROVIA CS zahrnuje takéEUROVIA Jakubčovice, s.r.o., v ČR a EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., v SR.
 • EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven (20 lomů a 5 pískoven).

 

 • EUROVIA Kamenolomy, a.s., is a holder of certificates confirming the implementation and maintenance of an integrated management system for extraction, processing and sale of crushed and mined aggregates and stone in keeping with ČSN ISO 9001:2009, an environmental management system in keeping with ČSN ISO 14001:2005 and an occupational health and safety management system in keeping with OHSAS 18001:1999.
 • Its activity is based upon the long tradition of Tarmac CZ, a.s., and its predecessors. EUROVIA CS also includes EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., operating in the ČR and EUROVIA – Kamenolomy, s.r.o., doing business in the SR.
 • EUROVIA Kamenolomy, a.s., operates 25 subsidiaries (20 quarries and 5 grit quarries).

Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FKM s.r.o.

Adresa: CZ - 463 46 Příšovice, č.p. 225
Fakturační adresa: CZ - 463 46 Příšovice, č.p. 225
tel.: +420 485 177 081
fax: +420 485 177 092

URL: www.fkm.cz

 • Projekční a konstrukční činnost v oblasti zpracování těženého a drceného kameniva / Planning and construction activities in the field of mined and crushed aggregates' processing
 • Výroba a montáž technologických zařízení na zpracování těženého a drceného kameniva / Production and assembly of gravel & sand and crushed stone processing lines
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí / Production and assembly of steel structures
 • Výroba pásových dopravníků / Production of band conveyers
 • Výroba a montáž zakrytování pásových doporavníků / Production and assembly of the conveyor belts' paneling
 • Obchodní činnost v oboru zpracování kameniva / Business activity in the field of aggregates' processing

Kontaktní osoba / Contact Person
Miroslav Havel
tel.: +420 485 177 081
mobil: +420 602 411 331


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GEKON, spol. s r.o.

Adresa: CZ - 301 00 Plzeň, Politických vězňů 2147/36
Fakturační adresa: CZ - 301 00 Plzeň, Politických vězňů 2147/36
tel.: +420 377 423 722
fax: +420 377 429 847

URL: www.gekon-sro.cz

 • Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací (hydrogeologie, inženýrská, ložisková geologie) / Projection, implementation and evaluation of geologic works (hydrogeology, engineering, economic geology)
 • Těžební servis (projektování HČ, funkce závodního, projektanta) / Setting of mining (planning of activities, position of manager, planning engineer)
 • Geodetické a důlně měřické práce, včetně GP, funkce hlavního důlního měřiče / Geodetic and mining measuration works, including GP, position of a chief mine measurer
 • Posuzování vlivů činnosti na životní prostředí, SPSR, plány rekultivací, audity / Assessment of the activities' impacts on the environment, SPSR, recultivation plans, audits
 • Inženýrská činnost při výstavbě / Engineering support during constructions

Kontaktní osoba / Contact Person
RNDr. Lubomír Aron
tel.: +420 353 505 013
mobil: +420 606 275 601


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

GEMEC - UNION a.s.

Adresa: CZ - 542 13 Jívka, Jívka 187
Fakturační adresa: CZ - 542 13 Jívka, Jívka 187
tel.: +420 499 829 811
fax: +420 499 876 123

URL: www.gemec.cz

 • Hornická činnost / Mining activity
 • Likvidace Dolu Šverma v Žacléři / Liquidation of the Šverma quarry in Žacléř
 • Povrchová lomová těžba černého uhlí v Žacléři / Surface black coal quarry extraction in Žacléř

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Karel Novotný
tel.: 499 876 154
mobil: 724 633 265


Ostatní těžba / Other kind of extraction

GEODYN spol. s r.o.

Adresa: CZ - 149 00 Praha 4, Bajkonurská 736/4
Fakturační adresa: CZ - 149 00 Praha 4, Bajkonurská 736/4
tel.: +420 267 914 187
fax: +420 267 914 187

URL: www.geodyn.eu

 • Geologie: hydrogeologie, geofyzika, inženýrská geologie, inženýrská seismologie / Geology: hydrogeology, geophysic, geotechnic, seismology
 • Úřední (certifikované) měření vibrací a hluku / Attested measurements of the vibrations and noise
 • Trhací práce / Blasting operation
 • Testování, měření, analýzy, kontroly / Testing, measurement,analsy, check
 • Soudní znalec / Expert - Těžba, geologie / Mining, geology , stavebnictví , seismické účinky technických otřesů a trhací práce / Building trade, seismic impact, blasting

Kontaktní osoba / Contact Person
RNDr. Bohumil Svoboda,CSc.
tel.: +420 267 914 187
mobil: +420 602 337 869


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Geomet s.r.o.

Adresa: CZ – 602 00 Brno, Jaselská 193/10
Fakturační adresa: CZ – 602 00 Brno, Jaselská 193/10
tel.: +420 296 837 234

Kontaktní osoba / Contact Person
Olga Bubníková
mobil: +420 606 437 149


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: CZ – 301 00 Plzeň, Hálkova 12
Fakturační adresa: CZ – 301 00 Plzeň, Hálkova 12
tel.: +420 377 237 343
fax: +420 377 320 529

URL: www.georeal.cz

 • Hornická činnost – důlně měřičská činnost / Mining operation – quarry grid activities
 • Výkon zeměměřických činností / Operation of geodesy activities
 • Inženýrská činnost / Engineering activities
 • Zřizování, organizace a aktualizace digitálních informačních systémů / Creation, organization and actualization of digital informational systems
 • Projektování pozemkových úprav / Designing of land modifications
 • Realitní činnost / Real estate activities

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Tomáš Vybíral, Ph.D.
tel.: +420 377 237 343
mobil: +420 724 025 477


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

GET s.r.o.

Adresa: CZ – 120 00 Praha 2, Perucká 11a
Fakturační adresa: CZ – 120 00 Praha 2, Perucká 11a
tel.: +420 233 370 741
fax: +420 233 372 730

URL: www.get.cz

 • Geologické práce / Geologic works
 • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování této činnosti / Mining operation and mining method operation and projects of these activities
 • Posuzování vlivů na životní prostředí / Environmental impact assessment
 • Měřičské práce / Measurement works
 • Hlukové a rozptylové studie, měření hluku / Noise and leakage pilot projects, noise tests
 • Projekty sanací a rekultivací / Land rehabilitation and reclamation projects

Kontaktní osoba / Contact Person
RNDr. Tomáš Pechar
tel.: +420 233 370 741
mobil: +420 602 661 512


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

CLOAKING
URL: www. goodyearpneu.cz

 • Prodej pneumatik / Sales of tyres
 • Poradenství aplikace pneumatik / Consultancy of tyres' application
 • Vyhodnocování výkonu pneumatik / Evaluation of tyres

Kontaktní osoba / Contact Person
Jan Kubánek
tel.: +420 234 092 703
mobil: +420 602 180 755


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


HARTL DRTIČE+TŘÍDIČE s.r.o.

Adresa: CZ - 537 01 Chrudim, Městský park 274
Fakturační adresa: CZ - 537 01 Chrudim, Městský park 274
tel.: +420 469 622 987
fax: +420 469 622 413

URL: www.hartl.cz

 • Výroba, prodej a servis mobilních a semimobilních drtičů, třídičů, praček, odkalovačů a betonárek / Manufacture, sales and service of mobile and semi mobile crushers, screens, washers, desilting basins and concreting plants

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Jiří Hroch
tel.: +420 469 622 987
mobil: +420 602 422 836


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Adresa: CZ - 341 01 Horažďovice, Velké Hydčice
Fakturační adresa: CZ - 341 01 Horažďovice, Velké Hydčice
tel.: +420 376 531 111
fax: +420 376 512 314

URL: www.hasit.cz

 • Výroba a prodej suchých maltových směsí, omítek, mletých vápenců / Production and sale of dry mortar mixes, plasters, pulverized limestone
 • Těžba a zpracování surovin / Extraction and preparation of raw materials

Kontaktní osoba / Contact Person
Radek Šatra
tel.: +420 376 531 295
mobil: +420 725 278 135


Ostatní těžba / Other kind of extraction

HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.

Adresa: CZ - 747 28  Šťěpánkovice, Albertovec 297
Fakturační adresa: CZ - 742 36 Jakubčovice nad Odrou, Sportovní 148
tel.: +420 553 622 368
fax: +420 553 760 454

 • Nakládka a navážka v lomech / Loading and unloading in quarrisGeologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti / Mining Association Operating in the Foothills of the Ore Mountains

Adresa: CZ - 434 37 Most, tř. Budovatelů 2830
Fakturační adresa: CZ - 434 37 Most, tř. Budovatelů 2830

 • Hornická společnost Podkrušnohorské oblasti je dobrovolná, nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou.
 • Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. V současné době umožňuje všem, kteří o ni projeví zájem, stát se členy společnosti.
 • Program společnosti je především zaměřen na aktivity, které mají přispět k rozšíření všeobecného báňského technického, obchodního i environmentálního přehledu, předávání zkušeností z této činnosti spolupracuje při organizování hornických tradic především v oblasti hnědouhelného hornictví , prohlubování poznatků. Spolupracujeme při rozvoji a propagaci tvůrčích poznatků v širokém spektru hornické činnosti.
 • Chceme vybudovat společnost, která bude mít autoritu nejen u nás, ale také v zahraničí a přiblížit se tak úrovni, která je u těchto organizací obvyklá ve vyspělé Evropě.

 

 • Hornická Společnost Podkrušnohorské Oblasti is a voluntary, independent, apolitical, interest association. It is an independent legal entity.
 • The association allows for individual, collective or company membership. Currently, the membership is granted to any person/entity interested.
 • The association activity focuses primarily on enhancing general awareness of mining technology, business and environmental impact as well as on sharing experiences gained in these areas. It assists in organizing traditional mining activities, especially those concerning brown coal extraction and promotes better informedness. It assists in the development and promotion of creative information within the broad spectrum of mining activities.
 • We strive at creating an association whose authority would expand beyond the CR borders, as is common for associations based in the highly developed European states.

Statutární zástupce / Statutory representative
Ing. František Fraus, Csc, předseda společnosti
tel.: +420 605 468 508
Kontaktní osoba / Contact person
Jaroslava Šťovíčková, místopředseda společnosti
tel.: +420 724 055 818


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Hornické muzeum Landek

Adresa: CZ - 725 29 Ostrava - Petřkovice, Pod Landekem č. 64
Fakturační adresa: CZ - 725 29 Ostrava - Petřkovice, Pod Landekem č. 64
tel.: +420 596 131 803
fax: +420 596 131 847

URL: www.muzeumokd.cz

 • Největší hornické muzeum v České republice s nejširší nabídkou doplňkových služeb nabízí svým návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami v přírodě / The largest mining museum in the Czech Republic with the broadest range of supplementary services offers its visitors a day-long trip among outdoor monuments.

Kontaktní osoba / Contact person
Mgr. Rodan Broskevič
tel.: +420 596 131 803
mobil: +420 596 131 847


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jihomoravské muzeum ve Znojmě , p.o. / Southern Moravia Museum in Znojmo

Adresa: CZ - 669 45 Znojmo, Přemyslovců 8
Fakturační adresa: CZ - 669 45 Znojmo, Přemyslovců 8
tel.: +420 515 282 211
fax: +420 515 282 222

URL: www.znojmuz.cz

 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Uchovává na 300 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Oddělení botaniky, geologie a zoologie se zaměřují na výzkum a dokumentaci živé i neživé přírody regionu včetně území Národního parku Podyjí. Archeologie plní vedle vlastních výzkumných činností, včetně letecké archeologie, i závažné úkoly na úseku archeologické památkové péče. O bohaté sbírky umělecké a historické pečují pracoviště historie a dějin umění. Muzejní knihovna má ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce. Rozsáhlý fotoarchív s množstvím často unikátních záběrů řady míst celého okresu spravuje oddělení dokumentace současnosti. O další zachování sbírek se starají konzervátorské laboratoře.

 

 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě is one of the oldest museums in Southern Moravia. It archives 300,000 collection items created under research and acquisition activities by the Natural Science and Social Science museum departments. Botanical, geological and zoological sections focus on research and documentation of animate and inanimate nature in the region, including the Podyji National Park. The archaeological section carries out its own research activities, including aerial archaeology as well as significant tasks related to archaeological conservation. Extensive art and history collections are taken care of by the history and art history departments. The museum library funds contain rare old prints from the Louka Premonstratensian Monastery. The Department for Contemporary Documentation administers an extensive photo archive containing a great number of unique pictures of a variety of places in the entire region. Conservation laboratories take care of the collections so that they remain preserved for the future.


Kontaktní osoba / Contact person
Jaroslav Šmerda
tel.: ++420 515 28 22 31
mobil: +420 515 2822 22


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalcit s.r.o.

Adresa: CZ - 638 00 Brno, Třískalova 902/10a
Fakturační adresa: CZ - 638 00 Brno, Třískalova 902/10a
tel.: +420 606 203 855
fax: +420 516 436 155

URL: www.kalcit.cz

 • Těžba a zpracování vysokoprocentních vápenců./ Extraction and processing of high percentage limestone.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Pavel Musil - jednatel / Company executive head
tel.: +420 606 203 855


Ostatní těžba / Other kind of extraction

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Adresa: CZ - 721 08 Ostrava - Svinov, Polanecká 849
Fakturační adresa: CZ - 721 08 Ostrava - Svinov, Polanecká 849
tel.: +420 596 964 468
fax: +420 596 967 496

URL: www.mineral-cesko.com

 • Výroba a prodej drceného kameniva / Production and sale of crushed stone

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Richard Huf
tel.: +420 596 964 468
mobil: +420 606 711 283


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

Kámen a písek, spol. s r.o.

Adresa: CZ - 381 01 Český Krumlov, Linecká 277
Fakturační adresa: CZ - 381 01 Český Krumlov, Linecká 277
tel.: +420 380 711 424
fax: +420 380 711 875

URL: www.kamen-ck.cz

 • Těžba / Mining
 • Zpracování surovin / Raw materials' processing
 • Obchodní činnost / Trade
 • Zprostředkovatelská a poradenská činnost / Mediation and consultancy
 • Zkušebnictví / Testing laboratory
 • Výroba těženého a drceného kameniva / Production of mined and crushed aggregates

Kontaktní osoba / Contact Person
Otakar Veselý ml.
tel.: +420 380 702 134
mobil: +420 602 202 340


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.

Adresa: CZ - 507 52 Ostroměř, Nádražní ul. 414
Fakturační adresa: CZ - 507 52 Ostroměř, Nádražní ul. 414
tel.: +420 493 654 340
URL: www.piskovce.cz

 • Těžba a zpracování hořického pískovce / Extraction and processing of Hořice sandstone.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Pavel Barták - ředitel
mobil: +420 603 219 912

Ing. Petr Bečvář - ekonom
mobil: +420 603 482 091


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

KERACLAY a.s.

Adresa: CZ – 281 63 Oleška, Brník 76
Fakturační adresa: CZ – 281 63 Oleška, Brník 76
tel.: +420 321 743 390

URL: www.keraclay.cz

 • kvalitní a ojedinělé jíly v různém stupni zpracování
 • sestavování komplexních licích a točírenských hmot

Kontaktní osoba / Contact Person
Milan Topolančin
tel.: +420 321 743 310


Ostatní těžba / Other kind of extraction

KERAKAOLIN a.s.

Adresa: CZ – 432 01 Kadaň, Polní 638
Fakturační adresa: CZ – 432 01 Kadaň, Polní 638
tel.: +420 474 611 802

URL: www.kerakaolin.cz

 • zpracovaní kaolinu

Kontaktní osoba / Contact Person
Gabriela Vágnerová - ředitel
tel.: +420 476 611 802


Ostatní těžba / Other kind of extraction

KERAMOST, a.s.

Adresa: CZ - 434 30 Most, Žatecká 1899/25
Fakturační adresa: CZ - 434 30 Most, Žatecká 1899/25
tel.: +420 476 442 623
fax: +420 476 704 405

URL: www.keramost.cz

 • Přední evropský zpracovatel a producent nemetalických surovin – bentonity, metakaolin, znělec, vysoušedlo pro obalovou techniku a rovněž steliva pro kočky. / Leading European manufacturer of non-metallic minerals – bentonites, metakaolin, phonolite, dessicant for packaging technology and even cat litters.

Kontaktní osoba / Contact Person
Rudolf Koranda


Ostatní těžba / Other kind of extraction

KMK GRANIT, a.s.

CZ - 357 47 Krásno, Mírová č.p. 545
Fakturační adresa: CZ - 357 47 Krásno, Mírová č.p. 545
tel.: +420 352 688 203
fax: +420 352 688 136

URL: www.kmkgranit.cz

 • Těžba a zpracování sodno-draselných až draselno-sodných živců, export / Extraction and preparation of feldspar, export

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Pavel Tatýrek
mobil: +420 724 023 638


Ostatní těžba / Other kind of extraction

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Adresa: CZ - 543 71 Kunčice nad Labem, č.p. 150
Fakturační adresa: CZ - 543 71 Kunčice nad Labem, č.p. 150
tel.: +420 499 455 111
fax: +420 499 455 113

URL: www.kvk.cz

 • Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek / Early developments, preparation and extraction of reserved bearings
 • Zřizování, zajišťování a likvidace lomů / Establishment, assurance and liquidation of quarries
 • Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním / Treatment and refining of minerals performed in the connection with their mining
 • Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech / Establishment and operation of the spoil banks, dumping hoppers and decanting plants during the above mentioned doings

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Petr Machek
tel.: +420 499 455 260
mobil: +420 737 208 315


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LB MINERALS, s.r.o.

Adresa: CZ - 330 12 Horní Bříza 431
Fakturační adresa: CZ - 330 12 Horní Bříza 431
tel.: +420 378 071 111
fax: +420 377 956 332

URL: www.lb.cz

 • Těžba a úprava surovin / Raw material's extraction and procesing

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Pavel Fiala
tel.: +420 378 072 222


Ostatní těžba / Other kind of extraction

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

Adresa: CZ - 267 17 Mořina
Fakturační adresa: CZ - 267 17 Mořina
tel.: +420 311 702 111
fax: +420 311 702 314

URL: www.lomy-morina.cz

 • Těžba drceného kameniva / Crushed stone production
 • Třídění vápenců / Limestone screening
 • Provoz drah s výjimkou celostátních - provoz vlečky / Railway line operator (except nationwide lines - operator of railway siding)

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Radim Lex - jednatel společnosti
mobil.: +420 602 593 871


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M - SILNICE a.s.

Adresa: CZ - 500 02 Hradec Králové, Resslova 956/13
tel.: +420 495 842 111

URL: www.msilnice.cz

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Lukáš Vaněk
tel.: +420 495 845 200


Těžba drceného kameniva / Crushed stone production

MAGOTTEAUX S.A.S.

Adresa: B - 4051 Vaux-sous-Chevremont, Rue A. Dumont
Fakturační adresa: B - 4051 Vaux-sous-Chevremont, Rue A. Dumont
tel.: +32 43 617 600
fax: +32 43 617 610

URL: www.magotteaux.com

 • Odrazové drtiče kameniva s vertikálním rotorem / Aggregates' impact crushers with vertical rotor
 • Náhradní díly k drtičům kamene / Stone crusher spare parts
 • Komponenty pro technologie mletí rud, uhlí, cementu a kameniva / Components for technologies used for grinding of minerals, coal, concrete and aggregates

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Libor Krček
tel.: +420 539 014 201
mobil: +420 602 722 130


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

MANDS International s.r.o.

Adresa: CZ – 760 01 Zlín, K Pasekám 2897
Fakturační adresa: CZ – 760 01 Zlín, K Pasekám 2897
tel.: +420 577 243 668

URL: www.mands.cz

 • Nákladní, industriální, zemědělské, traktorové a osobní pneumatiky (Mitas, Double Coin, Michelin, Matador, Barum)
 • EM pneumatiky či pneumatiky pro autobusy
 • Výhradní zastoupení značek Techking, Kaltire, Vredestein, Starmaxx, Seha, Jinyu, pro tuzemský trh. 

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Martin Sedláček - jednatel společnosti / Company executive head

Masarykova univerzita, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty

Adresa: CZ - 611 37 Brno, Kotlářská 2
Fakturační adresa: CZ - 611 37 Brno, Kotlářská 2
tel.: +420 549 494 467
fax: +420 541 211 214

URL: www.sci.muni.cz

 • Geologie: výzkumná a vzdělávací činnost / Geology: research and education activity

Kontaktní osoba / Contact Person
Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
tel.: +420 549 497 055
mobil: +420 737 432 636


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geologie a pedologie

Adresa: CZ - 613 00 Brno, Zemědělská 3
Fakturační adresa: CZ - 613 00 Brno, Zemědělská 3
tel.: +420 545 134 035
fax: +420 515 211 128

URL: www.mendelu.cz

 • Vzdělávací činnost / Education
 • Geologický průzkum / Geological survey
 • Posudková činnost / Expert opinions
 • Ekologie / Ecology

Kontaktní osoba / Contact Person
Doc. Ing. Stanislav Jelínek, CSc.
tel.: +420 545 134 037


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Metso Czech Republic, s.r.o.

Adresa: CZ – 628 00 Brno – Líšeň, Holzova 14
Fakturační adresa: CZ – 628 00 Brno – Líšeň, Holzova 14
tel.: +420 544 425 521
fax: +420 544 425 530

 • Obchodní živnost / Trade
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem / Construction of mechanically driven machines

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Pavel Horuta
tel.: +420 544 425 525
mobil: +420 602 710 115


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

MISOT, s.r.o.

Adresa: CZ - 350 02 Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6
Fakturační adresa: CZ - 415 01 Teplice, Revoluční 2876/5
tel.: +420 354 436 299
fax: +420 354 436 299

URL: www.misot.cz

 • Projekční činnost / Designing works
 • Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA / Assessment of activities' impacts on the environment - Ecological Impact Assessments
 • Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie, sanace / Geologic works in the field of geotechnic and hydrogeology, redevelopment
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě / Engineering activities for capital construction
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti / Holding of special courses, trainings and other educational activities including tutoring

Kontaktní osoba / Contact Person
Mgr. Gabriela Licková
tel.: +420 354 436 299
mobil: +420 777 293 278


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

MKV Ozubená kola s.r.o.

Adresa: CZ – 301 00 Plzeň, Lochotínská 407/13 Severní Předměstí
Fakturační adresa: CZ – 301 00 Plzeň, Lochotínská 407/13 Severní Předměstí
tel.: +420 377 259 704
fax: +420 377 259 704

URL: www.mkv.cz

Rozsah činnosti:
 • projektování,
 • příprava technické dokumentace,
 • výroba,
 • technická asistence / funkční zkoušky,
 • servisní a poradenská činnost.
Výrobky:
 • převodovky (čelní převodovky, kuželo-čelní převodovky, šnekové převodovky, planetové převodovky, speciální převodovky),
 • ozubená kola, ozubené věnce, pastorky,
 • náhradní díly,
 • opravy a rekonstrukce.

Kontaktní osoba / Contact Person
Dagmar Vítovcová - prokurista
mobil: +420 602 257 052


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Moravské zemské muzeum

Adresa: CZ - 659 37 Brno, Zelný trh 6
tel.: +420 533 435 220
fax: +420 533 435 325

URL: www.mzm.cz

 • Trvalé aktivity:
 • Knihovna - prezenčně - otevřena pro veřejnost v Po-Čt v době 13.00-15.00 hod.
 • Poradenství pro veřejnost - poznávání minerálů a hornin Po-Čt v době 13.00-15.00 (nejlépe po předchozí domluvě, výjimečně i mimo tento termín).
 • Studijní možnosti sbírek - pouze pro odborníky (po předchozí domluvě)
 • Pořádání seminářů a konferencí, včetně akcí s mezinárodní účastí (např. Tourmaline 1997, Vltavíny, tektity a impaktová skla 2002, Granulite 2004).
 • Permanent activities:
 • Library - loans for the reading room only - open to the public on Monday - Thursday 1 - 3 p.m.
 • Consultancies for the public - determination of minerals and rocks: Monday - Thursday 1 - 3 p.m. (preferably upon previous agreement, exceptionally beyond this time)
 • Collection study - for experts only (upon previous agreement) Seminars and conferences including international ones (e.g. Tourmaline 1997, Moldavites, tektites and impact glass 2002, Granulite 2004)

Kontaktní osoba / Contact person
Mgr. Vladimír Hrazdil - vedoucí mineralogicko-petrografického oddělení
tel.: +420 533 435 217


Generální ředitel / Director
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.

tel.: +420 533 435 201


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

MOTOR-GEAR a.s.

Adresa: CZ – 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1800
Fakturační adresa: CZ – 140 00 Praha 4, U Habrovky 247/11
tel.: +420 556 830 660
fax: +420 556 830 661

URL: www.motorgear.cz

 • Dodávky převodovek a elektrických motorů
 • Doplňkový prodej měničů kmitočtu, brzd, hřídelových spojek a jiných komponentů pohonné a řídící techniky
 • Záruční i pozáruční servis, opravy, mechanické úpravy, diagnostika (příjezd servisního technika na místo poruchy do 24 hodin od nahlášení poruchy)
 • Technická výpomoc a poradenství
 • Oblast působnosti - štěrkovny, pískovny, kamenolomy, betonárny, energetika, automobilový průmysl, sklárny, slévárny, hutě, cukrovary, mlýny, vodní elektrárny, čerpací technika, vzduchotechnika ad.

Kontaktní osoba / Contact Person
Jan Rylko
tel.: +420 603 156 783


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Adresa: CZ - 602 00 Brno, Jakubská 121/1
tel.: +420 542 210 351

URL: www.mt-legal.com

MT Legal s.r.o. poskytuje právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý sektor v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím svých více jak 20 právních specialistů.

Nabízené služby

 • komplexní právní služby v oblastech národního práva i práva EU dle požadavků klienta
 • konzultační služby k rekodifikaci civilního práva, příprava smluvní a další dokumentace podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • horní právo, právo životního prostředí a podpora klientů v souvisejících oblastech
 • poradenství v sektoru veřejného investování
 • energetické a stavební právo
 • právo duševního vlastnictví, právo ICT
 • zpracování právních rozborů a analýz
 • zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních

Kontaktní osoba / Contact person
David Mareš - advokát
tel.: +420 602 531 258


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ND LOR Uničov a.s.

Adresa: CZ - 603 00 Brno, Hlinky 49/126
Fakturační adresa: CZ - 603 00 Brno, Hlinky 49/126
tel.: +420 585 073 331
fax: +420 585 073 366

URL: www.ndlor.cz

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Todor Kraevski - místopředseda představenstva
tel.: +420 585 073 366
mobil: +420 603 451 936


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

NOEN EXPORT a.s.

Adresa: CZ – 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56
tel.: +420 224 032 510
fax.: +420 224 032 513

URL: www.noen.cz

Kontaktní osoba / Contact person
Radek Rosa – člen představenstva
tel.: +420 224 032 515


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OC Engineering, s.r.o.

Adresa: CZ – 615 00 Brno, Lazaretní 1/7
Fakturační adresa: CZ – 615 00 Brno, Lazaretní 1/7
tel.: +420 532 062 290
fax.: +420 532 062 290

URL: www.oceng.cz

 • Díly a příslušenství pro stavební stroje, zuby, lžíce, opravy lžic / Parts and parts of machinery, teeth, bucket, repair buckets.

Kontaktní osoba / Contact person
Oldřich Cvan - jednatel
mobil.: +420 773 060 603


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: CZ - 679 63 Velké Opatovice, Nádražní 218
Fakturační adresa: CZ - 679 63 Velké Opatovice, Nádražní 218
tel.: +420 516 493 111
fax: +420 516 477 334

URL: www.mslz.cz

 • Hornická činnost - těžba povrchová i hlubinná / Mining operation - underground and open cut mining
 • Výroba šamotových ostřiv a kamenů / Fire clay opening material and brick production

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Miroslav Steiner
tel.: +420 461 357 311
mobil: +420 602 835 647


Ostatní těžba / Other kind of extraction

PERMON s.r.o.

Adresa: CZ - 270 23 Roztoky u Křivoklátu, č.p. 217
Fakturační adresa: CZ - 270 23 Roztoky u Křivoklátu, č.p. 217
tel.: +420 313 521 511
fax: +420 313 521 553

URL: www.permon.cz

 • Vývoj, výroba, prodej a servis pneumatického nářadí pro doly, lomy, stavebnictí a slévárenství / Development, manufacture, sale and service of pneumatic tools for mines, quarries, foundries and the building industry

Kontaktní osoba / Contact Person
Josef Janeček
mobil: +420 602 347 663


Jiří Malý
tel.: +420 313 521 511


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

pewag Czech s.r.o.

Adresa: CZ - 517 54 Vamberk, Smetanovo nábřeží 934
Fakturační adresa: CZ - 517 54 Vamberk, Smetanovo nábřeží 934
tel.: +420 494 549 111
fax: +420 494 549 999

URL: www.pewag.cz

 • Ochranné řetězy, dopravníky, korečkové elevátory, břemenové řetězy, řetězy a příslušenství pro korečkové elevátory, kotvící, vázací řetězy a řetězové systémy / Tire protections chains, Bucket elevators, scraper conveyor chains, Roller chains and sprockets, Hoist chains, Transmission chains.

Kontaktní osoba / Contact Person
Martin Lenfeld
mobil: +420 603 534 345


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Powerscreen ČR, s.r.o.

Adresa: CZ – 533 02 Pardubice, S.K. Neumanna 2708
Fakturační adresa: CZ – 533 02 Pardubice, S.K. Neumanna 2708
tel.: +420 466 412 275
fax: +420 466 401 131

URL: www.powerscreen.cz

 • Drtící a třídící stroje pro recyklaci sutí, betonů, asfaltů a pro zpracování přírodního kameniva a štěrkopísků / Screening and crushing machinery for rubble, concrete and asphalt recycling and for processing of aggregates and gravesand.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Jiří Polák
tel.: +420 466 412 275
mobil: +420 602 492 468


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Pro Sand Engineering s.r.o.

Adresa: CZ - 751 03 Citov 86
Fakturační adresa: CZ - 751 03 Citov 86
tel.: +420 581 703 049
fax: +420 581 703 049

URL: www.prosand.cz

 • Mokrá těžba: plovoucí korečkové bagry, drapákové bagry, sací bagry, vlečné korečky / Wet mining: floating chain - bucket dredgers, clamshell dredgers, suction dredgers, dragline buckets
 • Další zpracování: korečkové dehydrátory, nožové pračky písku, třídiče / Further processing: bucket dehydrators, log washers, screens
 • Doprava: pásové dopravníky, plovoucí pásové dopravníky na pontonech, výsypné čluny na dopravu štěrkopísku, vibrační podavače, šnekové dopravníky / Transportation: conveyor belts, floating conveyor belts on pontoons, self-discharge barges used for gravel sand transport, vibrating feeders, worm conveyors
 • Doplňující zařízení: ocelové konstrukce a zásobníky, náhradní díly pro všechna uvedená zařízení / Supplementary machinery: steel constructions and silos, spare parts for all mentioned machinery
 • Poradenská činnost v uvedených oborech, sestavení technologie těžby, projekty "na klíč" nebo dílčího zpracování - drcení - třídění / Advicery in the mentioned spheres, composition of mining technology, turn-key projects as well as of partial processing like crushing and screening

Kontaktní osoba / Contact Person
Zdeněk Oliva ml.
tel.: +420 581 703 049
mobil: +420 603 282 528


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

PSP Engineering a.s.

Adresa: CZ - 750 53 Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358
Fakturační adresa: CZ - 750 53 Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358
tel.: +420 581 232 251
fax: +420 581 203 176

URL: www.pspengineering.cz

 • Dodavatel kompletních, procesních a produktových systémů a produktů pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin dodávaných zejména pro cementárny, vápenky, kamenolomy, štěrkovny a pískovny / Supplier of complete, processing and product systems, and products used for manufacturing of the building materials and for the mineral raw materials treatment delivered primarily to cement factories, limekilns, stone quarries, gravel pits and sand pits

Kontaktní osoba / Contact Person
Jana Vicencová
tel.: +420 581 232 007


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Adresa: Masarykovo náměstí 16, 254 01, Jílové u Prahy

ředitelka
Mgr. Markéta Nešporová


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. - Technické muzeum Tatra

Adresa: CZ - 742 21 Kopřivnice, Záhumenní 367/1
Fakturační adresa: CZ - 742 21 Kopřivnice, Záhumenní 367/1
tel.: +420 556 808 421/426

URL: www.tatramuseum.cz

Statutární zástupce / Statutory representative
Mgr. Ing. Jan Jurkovič
tel.: +420 556 808 422
mobil: +420 702 207 942


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Reno Šumava spol. s r.o.

Adresa: CZ - 383 01 Prachatice, Lom pod Libínem
Fakturační adresa: CZ - 383 01 Prachatice, Lom pod Libínem
tel.: +420 388 310 465
fax: +420 388 311 284

URL: www.renosumava.cz

 • Těžba a zpracování kamene / Stone mining and processing

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Václav Princ
tel.: +420 388 310 465
mobil: +420 602 319 111


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

RENOMAG spol. s r.o.

Adresa: CZ - 664 84 Rosice, Cukrovarská 1266
Fakturační adresa: CZ - 664 84 Rosice, Cukrovarská 1266
tel.: +420 546 411 678
fax: +420 546 411 679

URL: www.renomag.cz

 • Prodej podvozkových dílů, lžic, břitů, zubů a filtrů pro stavební stroje / Sale of chassis units, dippers, cutting edges, jags and filters for construction machines
 • Opravy řetězů otáčením pouzder a čepů včetně diagnostiky podvozků / Chains corrections done by turning bushes and shafts including a diagnostic of chassis
 • Opravy a výroba lžic, lopat všech velikostí i tvarů / Repairs and manufacture of shovels, dippers of all sizes and shapes
 • Prodej otěruvzdorných plechů včetně výpalků dle požadavku zákazníka / Selling of abrasion - resistant sheet metals including slops according to the requirements of customer
 • Prodej pryžových pasů pro minirýpadla / Selling of rubber bands for minibaggers
 • Opravy otvorů pro čepy a pouzdra speciálním zařízením / Repairs of slots for shafts and bushes with special instruments

Kontaktní osoba / Contact Person
Antonín Kucej-Gimen
tel.: +420 546 411 678
mobil: +420 603 433 295


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Rocktech, s.r.o.

Adresa: CZ - 267 01 Králův Dvůr, Tovární 435
Fakturační adresa: CZ - 267 01 Králův Dvůr, Tovární 435
tel.: +420 311 662 299
fax: +420 311 662 701

URL: www.rocktech.cz

 • Prodej a servis vrtacích souprav, strojů pro vrtání studní a jádrové vrtání / Sales and services for drilling units, well drills and machines for core drilling.
 • Prodej vrtné oceli, bouracích kladiv a náhradních dílů / Sales of drilled steel, hydraulic breakers and spare parts.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Klára Špirková
mobil: +420 606 416 357


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Rost group s.r.o.

Adresa: CZ – 440 01 Dobroměřice, 5. Května 381
Fakturační adresa: CZ – 440 01 Dobroměřice, 5. Května 381
tel.: +420 606 690 698

URL: www.rostgroup.cz

 • Komplexní služby v oblasti pásové dopravy
 • Průmyslové pogumování
 • Servis, poradenství a inspekce
 • Konstrukce, výroba a montáž
 • Konstrukce, výroba a montáž technologických celků

Kontaktní osoba / Contact Person
David Rost – jednatel
mobil: +420 606 690 698


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

RVS CHODOV, s.r.o.

Adresa: CZ - 357 35 Chodov u Karlových Varů, Vančurova 504
Fakturační adresa: CZ - 357 35 Chodov u Karlových Varů, Vančurova 504
tel.: +420 352 667 749
fax: +420 352 667 749

URL: www.rvs.cz

 • Firma vyvíjí, vyrábí, montuje, projektuje a instaluje zařízení pro měření a řízení velikosti materiálových toků, zejména hmotnosti a objemu sypkých materiálů, měření průtoku kapalin, měření hladin v zásobnících.
 • Pásové váhy, dávkovací váhy, zásobníkové váhy, betonárny, linky na míchání MZK, řídící systémy / Belt scales, batching scales, hopper scales, mixing lines for mechanically reinforced aggregate mixing.

Kontaktní osoba / Contact Person
Petr Jurča
tel: +420 352 667 749
mobil: +420 602 278 444


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SANDROCK, s.r.o.

Adresa: CZ - 288 02 Nymburk, Boleslavská třída 375
Fakturační adresa: CZ - 288 02 Nymburk, Boleslavská třída 375
tel.: +420 325 513 555
fax: +420 325 512 204

URL: www.sandrock.cz

 • Zastoupení Sandvik Mining and Construction Crushing and Screening equipment pro Českou republiku a Slovensko / Agency of Sandvik Mining and Construction Crushing and Screening equipment for Czech republic and Slovakia
 • Drtiče a třídiče Sandvik - prodej, poradenství, servis, dodávky náhradních dílů / Crushers and screens Sandvik - sale, consultancy, service, spare part deliveries

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Stanislav Štandl
tel.: +420 325 513 555
mobil: +420 602 338 782


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
Adresa: CZ - 261 01 Příbram, Husova 424
Fakturační adresa: CZ - 261 01 Příbram, Husova 424

URL: www.shhs-cr.eu

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky je dobrovolným, veřejně prospěšným, neziskovým, demokratickým a nepolitickým sdružením hornických, hutnických a jim příbuzných spolků, cechů a organizací.

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky propaguje spolkovou činnost svých členů v České republice a prostřednictvím členství v Evropském sdružení hornických a hutnických spolků (VEBH) i v rámci Evropské unie.

 •  
 • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci jednotlivých ročníků Setkání hornických měst a obcí ČR,
 • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci akcí měst týkajících se tematicky činnosti Sdružení,
 • prohlubuje spolupráci se spolky s obdobným zaměřením v oblasti tradic a historie v tu - i cizozemsku,
 • propaguje akce pořádané členy Sdružení a spřízněných spolků všemi možnými prostředky,
 • koordinuje účast členů Sdružení na zvláště významných akcích jednotlivých členů Sdružení spojených s propagací činnosti Sdružení,
 • prezentuje významné akce členů Sdružení formou ročního kalendáře významných akcí,
 • organizuje a udílí ceny Český permon.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Miroslav Šťastný, perkmistr

Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Sedlecký kaolin a.s.

Adresa: CZ - 362 26 Božičany, č.p. 167
Fakturační adresa: CZ - 362 26 Božičany, č.p. 167
tel.: +420 353 366 111
fax: +420 353 366 112

URL: www.sedlecky-kaolin.cz

 • Těžba keramických surovin, jejich následná úprava / Mining of ceramic raw materials and their further treatment
 • Výroba keramických a papírenských kaolínů, malířských nátěrových hmot a omítek / Manufacture of kaolins for ceramics and paper industries, house paints and coating compositions and plasters
 • Výroba steliva pod drobné zvířectvo / Manufacture of roughage for small animals

Kontaktní osoba / Contact Person
Ivo Lukeš
tel.: +420 353 366 180
mobil: +420 739 541 012


Ostatní těžba / Other kind of extraction

Severní energetická a.s.

Adresa: CZ – 434 67 Most, V. Řezáče 315
Fakturační adresa: CZ – 434 67 Most, V. Řezáče 315
tel.: +420 476 205 311

URL: www.sev-en.cz

 • Těžba uhlí / Coal mining
 • Zpracování surovin / Processing of raw materials
 • Geologický průzkum / Geological survey

Kontaktní osoba / Contact Person
Dr. Renata Eisenvortová
mobil: +420 602 680 519


Ostatní těžba / Other kind of extraction

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.

Adresa: CZ - 253 01 Hostivice, Floriánova 2459
Fakturační adresa: CZ - 160 00 Praha 6 - Vokovice, Lužná 591
tel.: +420 255 709 601
fax: +420 220 121 237

 • vše týkající se pohonné techniky a řešení pohonů pro Vaši branži / Everything to do with drive technology and fuel solutions for your industry
 • dodáváme klasické elektropřevodovky, samostatné převodovky, velké průmyslové převodovky, elektromotory, elektroniku pro řízení pohonů, frekvenční měniče, servoměniče a servotechniku až po nabídku ovládacího softwaru, uvádění aplikací do provozu nebo i vizualizaci technologie / We supply conventional electric transmission units, independent transmission units, large industrial transmission units, electric motors, electronics for drive control, frequency converters, servo converters and servo technology as well as control software; we launch applications into operation and provide for technology visualization.
 • Možné je samozřejmě i řešení pohonů přímo na míru tzv. "na klíč" / We are ready to draw up custom-made drive solutions.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Ivan Lukačevič
mob.: +420 602 694 650


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

SKANSKA DS a.s.

Adresa: CZ - 619 00 Brno, Bohunická 133/50
Fakturační adresa: CZ - 186 00 Praha 8, Křižíkova 682/34a
tel.: +420 602 763 833

 • Provádění komplexních stavebních zakázek v oblasti výstavby dálničních, silničních a městských komunikací a tramvajových tratí / SKANSKA carries out comprehensive construction projects including freeways, roadways and city roadways and tram tracks.

Statutární zástupce / Statutory representative
Ing. Michal Reiter - generální ředitel
Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Robert Vančura - hlavní stavbyvedoucí


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

Slovácké strojírny, a.s.

Adresa: CZ – 668 28 Uherský Brod, Nivnická 1763
Fakturační adresa: CZ – 668 28 Uherský Brod, Nivnická 1763
tel.: +420 478 637 601
fax: +420 476 702 571

URL: www.sub.cz

 • Slovácké strojírny, a. s. jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových společností Zlínského kraje s více než šedesátiletou tradicí vyspělé strojírenské výroby.
 • Držitelem environmentálního certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikátu ISO 9001.
 • Výroba a dodávky CNC soustruhů, brusek a ozubárenských strojů.
 • Moderní technologická firma nabízející svým obchodním partnerům rozsáhlé technologické možnosti výroby v oblasti strojírenství a elektrotechniky spolu s kvalifikovanými pracovníky všech potřebných profesí.

Kontaktní osoba / Contact person
Stanislav Mayer
tel.: +420 478 637 601


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

SSE Explo Česká republika, s.r.o.

Adresa: CZ - 439 69 Tuchořice, č.e.15
Fakturační adresa: CZ - 439 69 Tuchořice, č.e.15
tel.: +420 413 034 100

URL: www.sse-cesko.cz

 • Výroba výbušnin / Production of explosives
 • Prodej výbušnin / Sale of explosives

Kontaktní osoba / Contact Person
Karel Klug
mobil: +420 602 127 207


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Státní zkušebna strojů a.s.

Adresa: CZ – 163 04 Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11
Fakturační adresa: CZ – 163 04 Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11
tel.: +420 235 018 276
mobil: +420 736 658 332

URL: www.statnizkusebna.cz

 • Působí v oblasti strojních zařízení, traktorů a vozidel jako:
  • Notifikovaná osoba NB 1016 Pro strojní zařízení a hluk.
  • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062.
  • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054.
  • Technické pracoviště autorizované MD ČR.
  • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC.
 • Provádí posuzování shody širokého okruhu strojních zařízení.
 • Pro MD ČR provádí odborné činnosti pro schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích.
 • Aktivně se podílí na normalizační činnosti.
 • Výrobcům i dovozcům nabízí provedení a zpracování:
  • Analýzy rizik na strojním zařízení.
  • Posouzení shody strojního zařízení podle základních požadavků strojní směrnice 2006/42/ES a podle požadavků směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU včetně návrhu ES prohlášení o shodě.
  • Návodu k používání podle požadavků výše uvedených směrnic a souvisejících norem.
  • Měření hluku u strojů stanovených směrnicí 2000/14/ES, certifikace NB garantované hladiny akustického výkonu.
  • Jednotlivých technických měření jednotlivých parametrů včetně protokolu o měření, případně certifikátu o dosažených výsledcích.

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.- předseda představenstva
mobil: +420 770 112 440


Ostatní těžba, geologická a projekční činnost, zkušebnictví / Other kind of extraction, geology, design, testing

Střední průmyslová škola Duchcov

Adresa: CZ – 419 01 Duchcov, Masarykova 909/12
Fakturační adresa: CZ – 419 01 Duchcov, Masarykova 909/12
tel.: +420 417 835 252

URL: www.gspsd.cz

 • Vzdělávání v oborech / Provides training in those fields:
  - 36-46-M/01, Geodézie a katastr nemovitostí, maturitní obor
  - 36-45-M/01, Technická zařízení budov, maturitní obor
  - 21-42-M/01, Geotechnika, maturitní obor
  - 23-44-L/01, Mechanik strojů a zařízení, čtyřletý učební obor ukončený MZ
  - 21-42-M/01, Geotechnika – dálkové studium
  - 78-42-M/01, Technické lyceum se stavebním zaměřením , maturitní obor

Kontaktní osoba / Contact Person
Jana Poláková – ředitelka školy
tel.: +420 417 835 336


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

Adresa: CZ - 508 01 Hořice, Husova 675
Fakturační adresa: CZ - 508 01 Hořice, Husova 675
tel.: +420 493 623 226
fax: +420 493 623 177

URL: www.spsks.cz

 • Vzdělávání v oborech / Provides training in those fields:
  - Těžba a zpracování kamene 21-42-M/001 (denní i dálkové) / Stone mining and processing 21-42-M/001
  - Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene 82-42-M/002 / Monumental masonry - renovation and stone's preservation 82-42-M/002
  - Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 82-41-M/058 / Monumental masonry - monumental masonry's formation 82-42-M/002
 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, práce kamenosochařské / Artistic craftsmanship in processing of stone and ceramic, stone masonry

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Josef Moravec
tel.: +420 493 623 177
mobil: +420 736 411 326


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Strojírny Podzimek, s.r.o.

 

Adresa: CZ - 589 01 Třešť, Čenkovská 1060
Fakturační adresa: CZ - 589 01 Třešť, Čenkovská 1060
tel.: +420 567 234 140
fax: +420 567 214 040

URL: www.podzimek.cz/machinery

 

 • Návrhy a realizace technologií kamenoprůmyslu a úpravnictví / Proposals and realization of technologies for stone - and - earth industry and for treatment industry
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce / Conveyor belts and steel constructions
 • Násypky, podavače, míchací jednotky / Hoppers, feeders, mixing units
 • Výztuže a bednění tunelů / Reinforcers and tunnel moldings
 • Ocelové konstrukce sportovních a vodohospodářských staveb / Steel construction of sport and water management buildings
 • Stavba a rekonstrukce lodí a plavidel / Construction and reconstruction of ships and vessels

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Jiří Kotrba
tel.: +420 567 234 140
mobil: +420 602 743 251


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

STZ-servis a.s.

Adresa: CZ - 763 11 Zlín 11, Lípa 280
Fakturační adresa: CZ - 763 11 Zlín 11, Lípa 280
tel.: +420 577 902 040
fax: +420 577 902 053

URL: www.stzservis.cz

 • Prodej a servis všech typů dopravních pásů / Selling and servissing of all types of conveyor belts
 • Spojování dopravních pásů, pogumování válců, montáž stěračů pásů, optimalizace pásové přepravy, poradenská a kontrolní činnost / Connection of conveyor belts, roller's rubberizing, assemblage of belt's scrapers, optimalization of belt conveying, counseling and controlling activities
 • Dodávky příslušenství k dopravním pásům, technických pryží, nářadí a nástrojů pro spojování pásů, transportních válečků, korečků, profilů na dopravníkové pásy / Supplies of accessories for conveyor belts, technical rubbers, instruments and tools for conveyor's connection, transport rollers, buckets, profiles for conveyor belts
 • Prodej pneumatik všech značek, nákladní pneuservis / Selling of tires of all brands, tire service for trucks
 • Prodej průmyslových hadic pro důlní činnost / Selling of industrial hoses for mining activities

Kontaktní osoba / Contact Person
Radomír Kusák
tel.: +420 577 902 050
mobil: +420 603 216 255


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMTRON s.r.o.

Adresa: CZ - 10400 Praha 4, Zelený pruh 95/97
Fakturační adresa: CZ - 10400 Praha 4, Zelený pruh 95/97
tel.: +420 315 733 201
fax: +420 315 733 202

URL: www.tamtron.cz

 • Firma TAMTRON s.r.o. (dříve známá pod jménem PIVOTEX s.r.o.) zajišťuje vývoj, výrobu, marketing, prodej a servisní služby na českém a slovenském trhu pro produkty z produktové řady PIVOTEX mateřské společnosti a marketing, prodej a servisní služby pro produkty skupiny TAMTRON GROUP.
 • Dodává digitální váhy a vážící systémy pro průmyslové vážení, dynamické a palubní vážící zařízení a informační systémy pro sběr a přenos dat, lokalizační, navigační a RFID systémy.

 

 • TAMTRON  (former PIVOTEX, s.r.o) provides for development, production, marketing, sales and servicing for products from the PIVOTEX (its mother company)product line as well as marketing, sales and servicing for the TAMTRON GROUP product line.
 • It supplies digital scales and  weighing systems for industrial weighing, dynamic weighing and onboard weighing devices and information systems for data collection and transmission as well as localization, navigation and RFID systems.

Kontaktní osoba / Contact Person
Jindřich Mareček – obchodní manažer
mobil: +420 606 686 688


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

TATRA TRUCKS a.s.

Adresa: CZ – 742 21 Kopřivnice, Areál Tatry 1/1450
Fakturační adresa: CZ – 742 21 Kopřivnice, Areál Tatry 1/1450
tel.: +420 556 491 111

URL: www.tatra.cz

 • Výroba těžký nákladních off-road vozidel a automobilů pro kombinovanou přepravu terén-silnice.

Kontaktní osoba / Contact Person
Vojtěch Svoboda
mobil: +420 724 820 193


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

TENZOVÁHY, s.r.o.

Adresa: CZ - 783 01 Olomouc, Machátova 345/3
Fakturační adresa: CZ - 783 01 Olomouc, Machátova 345/3
tel.: +420 585 428 186

URL: www.tenzovahy.cz

 • Výroba těžkých nákladních plněpohonných vozidel do terénu pro kombinovanou přepravu terén-silnice s nosností 25 - 45 tun.
 • Vývoj a výroba podvozků pro speciální nástavby pro těžbu plynu, ropy, zemního plynu a pro další podpůrné a servisní činnosti.

 

 • Vehicle weighing and traffic monitoring products
 • Weighing of special vehicles, technology provider of weighing stations, electronic weighing systems

Kontaktní osoba / Contact Person
Jiří Čermák - obchodní ředitel
mobil: +420 730 167 153


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

TERRATEST, s.r.o.

Adresa: CZ - 180 00 Praha 8, Ke Stírce 2
Fakturační adresa: CZ - 180 00 Praha 8, Ke Stírce 2

URL: www.terratest.cz

 • Geologický průzkum / Geology survey
 • Těžba a úprava štěrkopísků / Extraction and processing of gravel sand

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Karel Herrmann
mobil: +420 602 312 337


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Třídič s.r.o.

Adresa: CZ - 785 01 Šternberk, Pískoviště 1663/3
Fakturační adresa: CZ - 785 01 Šternberk, Pískoviště 1663/3
tel.: +420 585 001 282
fax: +420 222 183 494

URL: www.tridic.com

Statutární zástupce / Statutory representative
Ing. Walter Kaiser - jednatel / Company executive head
Kontaktní osoba / Contact person
David Matuška – manager prodeje
tel.: +420 585 002 031
fax: +420 585 001 164
mobil: +420 725 706 686


Drtící a třídící stroje pro recyklaci sutí, betonů, asfaltů a pro zpracování přírodního kameniva a štěrkopísků / Screening and crushing machinery for rubble, concrete and asphalt recycling and for processing of aggregates and gravesand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VIBROS s.r.o.

Adresa: CZ - 261 01 Příbram, Příbram V - Zdaboř, Ke Skalám 651
Fakturační adresa: CZ - 261 01 Příbram, Příbram V - Zdaboř, Ke Skalám 651
tel.: +420 318 635 607
fax: +420 318 629 991

URL: www.vibros.cz

 • Konstrukce, výroba a prodej příložných vibrátorů a vibračních třídičů, podavačů a dopravníků / Construction, manufacture and sale of surface vibrators and vibrating screens, feeders and conveyers

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Miroslav Šála
tel.: +420 318 635 607


Stroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

CLOAKING
URL: www.memsep.cz

Kontaktní osoba / Contact Person
Alena Janotková – PR & Business Development
mobil: +420 725 862 580


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební

Adresa: CZ – 708 33 Ostrava – Poruba, Ludvíka Podéště 17/1875
Fakturační adresa: CZ – 708 33 Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15/2172
tel.: +420 597 321 318

URL: www.fast.vsb.cz

 • Vzdělávací činnost / Education activity
 • Vědecko - výzkumná činnost a zkušebnictví oblasti stavebních hmot a materiálů/ Scientific and Research activity and testing in the field of buildingand constructing materials

Kontaktní osoba / Contact Person
Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
tel.: +420 596 991 942


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Adresa: CZ - 708 33 Ostrava - Poruba, 17. listopadu 15
Fakturační adresa: CZ - 708 33 Ostrava - Poruba, 17. listopadu 15
tel.: +420 596 995 456
fax: +420 596 918 589

URL: www.hgf.vsb.cz

 • Vzdělávací, vědecko - výzkumná, expertní a konzultační činnost (včetně EIA a ekolog. auditu) v oboru těžby a zpracování stavebních surovin, úpravy a recyklace surovin, geologie, geodezie a pod. / Educational, scientific and research, expert and consulting activities (including Ecologic Impact Assessments and ecological audits) in the field of mining and processing of building raw materials, preparation and recycling of raw materials, geology, geodesy, etc.

Kontaktní osoba / Contact Person
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
tel.: +420 597 323 097
mobil: +420 739 212 980


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta

Adresa: CZ - 602 00 Brno, Vevěří 331/95
Fakturační adresa: CZ - 602 00 Brno, Vevěří 331/95
tel.: +420 541 141 111
fax: +420 549 257 147
URL: www.fce.vutbr.cz

 • Vzdělávací činnost / Education activity
 • Výzkumná činnost v oboru stavebních materiálů / Research activity in the field of building materials

Kontaktní osoba / Contact Person
Prof. Doc. RNDr. Pavla Rovnaniková, CSc.
tel.: +420 541 147 633
mobil: +420 606 875 528


Odborné školy a instituce / Vocation schools and associations

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WEISS spol. s r.o.

Adresa: CZ - 405 02 Děčín, Mírové náměstí 4
Fakturační adresa: CZ - 405 02 Děčín, Mírové náměstí 4
tel.: +420 412 530 211
fax: +420 412 530 212

URL: www.lomsoutesky.cz

 • Těžba a zpracování kamene / Stone mining and processing
 • Výrobky z ručně opracovaných čedičový sloupků pro stavby a architekturu / Products from hand - tooled basalt columns for buildings and architecture
 • Čedičová dlažba / Basalt paving
 • Rigolový a záhozový kámen / Gutter's and riprap's stone
 • Drcené čedičové kamenivo / Crushed basalte

Kontaktní osoba / Contact Person
ing. Martin Weiss
tel.: +420 412 530 211


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZAM-SERVIS s.r.o.

Adresa: CZ - 702 00 Ostrava - Přívoz, Křišťanova 1116/14
Fakturační adresa: CZ - 702 00 Ostrava - Přívoz, Křišťanova 1116/14
tel.: +420 596 135 422
fax: +420 596 135 425

URL: www.zam.cz

 • Výroba systémů pro řízení pásové dopravy, měření hladin sypkých hmot a kapalin / Manufacturing of systems designed for operating the conveyor belts, measurement of mass of earth's and liquids' levels:
 • – řídící systém RDP 411, snímače otáček, prokluzu, vybočení pásu, přesypu, dektory kovových předmětů, pásové váhy / operating system RDP 411, sensors of noise, slippage, belt's swing, satiations, detectors of metal pieces, conveyor scales
 • – snímače hladin (ultrazvuk, radar, vodivostní, kapacitní, radiometrické, rotační), radiometrické měřiče vlhkosti surovin / level sensors (ultrasound, radar, conduction, capacitive, radiometric, rotary), radiometric gauge of raw material's moisture
 • – bezpečnostní lankové spínače / protective pull - wire switches
 • – separátory kovu na páse / separators of metal installed on the belt

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. František Ševčík
tel.: +420 596 135 422


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Adresa: CZ - 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424
Fakturační adresa: CZ - 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424
tel.: +420 573 379 452
fax: +420 573 379 452

URL: www.zabojnik.cz

 • Projekční činnost / Designing activity
 • Rekultivační činnost / Recultivation activity
 • Posudková činnost / Reference
 • Ekologie / Ecology
 • Obchodní činnost / Trade

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Vítězslav Zábojník
tel.: +420 573 379 452
mobil: +420 602 781 751


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova

Adresa: CZ - 549 71 Šonov u Broumova, Šonov 340
Fakturační adresa: CZ - 549 71 Šonov u Broumova, Šonov 340
tel.: +420 491 523 925
fax: +420 491 523 927

 • Zemědělská výroba / Agricultural production
 • Hornická činnost / Mining operations
 • Výroba drceného kameniva / Production of crushed stones
 • Truhlářství / Constructional joinery
 • Těžká mechanizace - zemní stroje / Heavy mechanization - ground machinery
 • Silniční motorová doprava nákladní / Road haulage
 • Nákup a prodej zboží / Goods for buy and sale

Kontaktní osoba / Contact Person
Miloš Simon
tel.: +420 491 523 921
mobil: +420 721 768 358


Těžba kamene a štěrkopísku / Extraction of stone and gravel sand

ZEPPELIN CZ s.r.o.

Adresa: CZ - 251 70 Modletice, Lipová 72
Fakturační adresa: CZ - 251 70 Modletice, Lipová 72
tel.: +420 266 015 111
fax: +420 266 015 361

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje / Purchasing of goods for re-sale
 • Opravy stavebních strojů / Earthmoving machines repairs
 • Leasingová činnost v oblasti stavebních strojů / Construction machines leasing
 • Zprostředkovatelská činnost v obchodě / Commercial mediationStroje a zařízení pro těžební průmysl / Mining industry machinery and equipment

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Adresa: CZ - 508 01 Hořice, Husova 675
Fakturační adresa: CZ - 508 01 Hořice, Husova 675
tel.: +420 493 620 177
fax: +420 493 620 178

URL: www.zkk.cz

 • Notifikovaná osoba č. 1392 pro kámen a kamenivo / Notified Body No. 1392 for Stone and Aggregates.
 • Autorizovaná osoba č. 218 pro kámen a kamenivo / Authorized Body No. 218 for Stone and Aggregates
 • Zkušební laboratoř č. 1046 pro kámen, kamenivo a betony / Testing laboratory No. 1046 in the field of stone, aggregates and partly concretes
 • Certifikační orgán na výrobky č. 3045 v oboru kámen, kamenivo a částečně betony / Certification authority for the products No. 3045 in the field of stone, aggregates and partly concretes
 • Certifikační orgán na výrobky č. 3045 v oboru kámen, kamenivo a částečně betony / Certification Body for the products No. 3045 in the field of Stone, Aggregates and partly concretes
 • Certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti č. 3092 v oboru kámen a kamenivo / Certification Body for QMS No. 3092 in the field of Stone and Aggregates

Kontaktní osoba / Contact Person
Ing. Miroslav Hörbe
tel.: +420 493 623 478
mobil: +420 606 688 892


Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl / Geological and design activitites, testing, servis for minning industry

 

Partneři

Naše biodiverzita