toggle
toggle

Státní zkušebna strojů a.s. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

Státní zkušebna strojů a.s. započala svoji historii v roce 1956.

 • Dnes působí v oblasti strojních zařízení, traktorů a vozidel jako:
  • Notifikovaná osoba NB 1016 Pro strojní zařízení a hluk
  • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062
  • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054
  • Technické pracoviště autorizované MD ČR
  • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC
 • Provádíme posuzování shody širokého okruhu strojních zařízení:
  • jako NB (např. ROPS/FOPS).
  • V modulu A široký sortiment strojních zařízení, zemní a stavební stroje, hutnicí techniku, vyvážecí stroje, pily, komunální techniku, výrobní linky apod.
  • Posuzování a certifikování hluku podle směrnice 2000/14/ES (stavební a zemní stroje, staveništní pily, zhutňovací stroje, kompresory, bourací kladiva, míchačky, dopravníky a čerpadla směsí, vrtné soupravy, řezače spár, kompaktory apod.
  • Posuzování EMC a LVD strojních zařízení.
 • Pro MD ČR provádíme odborné činnosti pro schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích.
 • Aktivně se podílíme na normalizační činnosti.
 • Výrobcům i dovozcům nabízíme provedení a zpracování:
  • Analýzy rizik na strojním zařízení.
  • Posouzení shody strojního zařízení podle základních požadavků strojní směrnice 2006/42/ES a podle požadavků směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU včetně návrhu ES prohlášení o shodě.
  • Návodu k používání podle požadavků výše uvedených směrnic a souvisejících norem;
  • Měření hluku u strojů stanovených směrnicí 2000/14/ES, certifikace NB garantované hladiny akustického výkonu.
  • Jednotlivých technických měření jednotlivých parametrů včetně protokolu o měření, případně certifikátu o dosažených výsledcích.
 

Partneři

Naše biodiverzita