toggle
toggle

Mezinárodní konference ostrava 2017

Email Print PDF

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci s dlouholetou tradicí pod tématickým názvem Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin VI., nově sekce Partikulární hmoty, která se bude konat ve dnech 29. - 30. března 2017 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Konferenci pořádá odborná skupina Lomového dobývání a úpravnictví Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TUO z.s., Institut hornického inženýrství a bezpečnosti a Centrum sypkých hmot.

Garantem konference je Ing. Otakar Vavruška

Konference se uskuteční pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., Ministra průmyslu a obchodu ČR, Předsedy Českého báňského úřadu a Prezidenta Hospodářské komory MSK

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl. Vítany jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími.

Podrobné informace, vč. přihlášky naleznete na: www.tuns.webnode.cz

 

Partneři

Naše biodiverzita