toggle
toggle

Zelený most 2006

Email Print PDF

logo_zel_mostPrvní ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace „Zelený most“ 2006) máme za sebou, plakety i šeky byly rozdány. Soutěž proběhla úspěšně podle všech regulí a po jejím uzavření můžeme konstatovat, že laťka byla nasazena vysoko. Porota složená z odborníků měla velmi těžký úkol a nejlepší projekt byl vybrán až tajným hlasováním. Bohužel některé kvalitní projekty musely být vyřazeny pro nesplnění soutěžních podmínek – to je ta nepříjemná část každé soutěže.

Ale projektanti a zadavatelé staveb nemusí zoufat. Již v říjnu vyhlašujeme opět ve spolupráci s Českou komorou architektů druhý ročník soutěže Zelený most! Pravidla zůstávají stejná, najdete je opět na internetu www.tezebni-unie.cz/Zelený most. Přihlásit se mohou všechny projekty rekultivací, renaturalizací a sanací těžebních prostor, které se již začaly realizovat, jejichž realizace probíhá nebo již byla ukončena. Do soutěže se mohou přihlásit opět všichni s vyjímkou vítězného projektu. Autor oceněné rekultivace se pro rok 2007 stáne členem soutěžní poroty.

Vítězkou soutěže prvního ročníku soutěže Zelený most se stala architektka Eva Wagnerová za projekt rekultivace Růženina lomu v Brně - Maloměřicích, jehož vlastníkem je společnost Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost.

Zvláštní cenu, kterou samostatně vyhlásil časopis Stavební informace, získala opět Eva Wagnerová a to za netradiční rekultivaci a zpřístupnění lomu Čebín - Dálky. Investorem tohoto projektu byl také Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost.

Cílem soutěže bylo představit laické i odborné veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a podpořit tak názor, že těžební prostory se nemusí stát „měsíční“ krajinou, ale naopak mohou obohatit krajinu o nový prvek. Lom se může stát - díky vhodně zvolené rekultivaci - místem výskytu chráněných rostlin i živočichů.

Čtyči nejlepší projekty jsou v současnosti prezentovány na školách, institucích a muzeích v celé České republice, aby daly celé akci náležitou publicitu. Výstavy budou probíhat až do vyhlášení výsledků dalšího ročníku. Pokud máte zájem vystavit fotografie z rekultivací také ve vašem městě, napište nám.

Na přípravě a průběhu této akce se podíleli mediální partneři: časopis Minerální suroviny - Surowce Mineralne, časopis Stavební informace, časopis Slovenské Združení Výrobcov Kameniva.

Porota
Václav Cílek – Geologický ústav Akademie věd
Ludvík Grym - autorizovaný architekt
Petr Kučera – autorizovaný architekt, Zahradnická fakulta v Lednici MZLU v Brně
Martin Netoušek – Těžební unie
Milena Šandová – Těžební unie
Lubomír Tichý – Masarykova univerzita
Jan Viewegh – Ministerstvo životního prostředí ČR
Pavel Čech – ČSOP Vlašim
Marek Slobodník - Masarykova univerzita, Ústav geologických věd PřF

 

Partneři

Naše biodiverzita