Členové

  • The results are being filtered by the character: Ú
A B C D E F G H I J K L M P R S T Ú V Z
Kontakt: Ing. Martin Vavro, Ph.D. (kontaktní osoba)
Adresa: Studentská 1768/9 Ostrava – Poruba 708 00 Telefon: +420 596 979 705 (Ing. Martin Vavro, Ph.D.) WWW: http://www.ugn.cas.cz

Notes

Předmětem hlavní činnosti ústavu je vědecký výzkum materiálů zemské kůry a v ní probíhajících procesů, vyvolaných zejména lidskou činností, a účinků těchto procesů na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny také podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie.

Ústav geoniky je organizačně členěn na pět oddělení:

  • oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů,
  • oddělení desintegrace materiálů,
  • oddělení geomechaniky a báňského výzkumu,
  • oddělení aplikované matematiky a informatiky & IT4Innovations,
  • oddělení environmentální geografie (se sídlem Drobného 301/28, Brno – Černá Pole).

Ústav geoniky rovněž nabízí případným zájemcům celou řadu služeb, jako například stanovení základních fyzikálních, mechanických a deformačních vlastností hornin a geomateriálů; analýzu složení a struktury hornin a geomateriálů pomocí optické mikroskopie nebo počítačové tomografie; 3D laserové skenování; nivelační měření a měření svahových pohybů; seismologická měření; řezání, obrábění a povrchová úprava vysokorychlostním vodním a abrazivním paprskem; zjišťování řezných schopností abrazivních materiálů nebo 3D tisk z termoplastů (FFF/FDM).

Kategorie: Odborné školy a instituce
Return to top.