Členové

  • The results are being filtered by the character: F
A B C D E F G H I J K L M P R S T Ú V Z
Adresa: Chválkovice 615 (sídlo), Olomouc 779 00 Hodolany 1233, Olomouc 779 00 Telefon: +420 774 479 900 (Ing. Zdeněk Franc, Ph. D.) Telefon: +420 774 476 899 (Ing. Alois Obšel) WWW: http://www.fluidengineering.cz/

Notes

Fluid Engineering a. s. je moderní a progresivní inženýrsko-dodavatelskou společností zajišťující inženýring a kompletní dodávky celků pro čerpání a dopravu kapalin a suspenzí. Svým zákazníkům nabízí realizaci projektů formou „dodávky na klíč“ v rozsahu části stavební, strojní, elektro, měření a regulace, včetně řídícího a vizualizačního SW.

Na základě dlouholetých zkušeností kmenových zaměstnanců, vlastního vývoje a výzkumu, vytváří řešení s vysokou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka.

V neposlední řadě zajišťuje odbornou technickou pomoc v oblastech: posouzení a optimalizace hydraulických okruhů, řešení problematiky tlakových a průtokových pulzací, posouzení návrhu výkonových parametrů zařízení, energetické optimalizace čerpacích stanic apod.

Hlavní obory činnosti:

Těžba a zpracování surovin, chemický průmysl – čerpání hydrosměsí (směs tuhé fáze a nosné kapaliny), pneumatická doprava, těžba ropy a zatláčení ložiskových vod, chladicí okruhy, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení.

Hutní provozy a válcovny – vysokotlaké ostřiky okují, vodní hospodářství, chladicí okruhy, tlakovací zařízení.

Energetika – čerpání hydrosměsí (odpopelnění tepláren a tepelných elektráren), vodní hospodářství, chladicí okruhy, napájecí okruhy kotlů, tlakovací zařízení.

Obecné strojírenství, výrobní podniky – vodní hospodářství, chladící okruhy, čerpání viskózních hmot, průmyslové čistírny odpadních vod, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení.

Potravinářský průmysl – vodní hospodářství, chladicí okruhy, čerpání viskózních hmot, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení

Výroba a dodávky hydraulických strojů a zařízení – speciální dvoupístová kalová čerpadla, komorové dávkovače, speciální vřetenová čerpadla, automatické filtry, úpravy a repase plunžrových čerpadel

Kategorie: Stroje a zařízení pro těžební průmysl
Return to top.