Jarní Setkání těžařů 2018

Jarní Setkání těžařů se uskutečnilo v Mikulově, v hotelu Galant, v termínu 14.-16 března 2018.

Středeční program byl zahájen legislativní komisí a valnou hromadou TU, na níž zástupci členů Těžební unie zvolili nové představenstvo a členy revizní a kontrolní komise. Čtvrteční den byl vyhrazen konferenčnímu programu, během kterého nás přednášející seznámili s aktuálními informacemi z ČBÚ, EIA, evropské legislativy, surovinové politiky a životního prostředí. V sále byla po celou dobu konference ke zhlédnutí výstava netradičních minerálů, tzv. "Přírodní skla", kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Konfereční dny byly zpříjemněny společenskými večery s prohlídkou minipivovaru a ochutnávkou místního piva nebo degustací vín ve vinném sklepě s cimbálovou muzikou. Na závěr celé konference se v pátek uskutečnila exkurze do nedaleké Dietrichsteinské hrobky.

Program

Středa, 14. Března 2018

11.00

12.30

Představenstvo Těžební unie

13.00

14.00

Oběd

14.00

15.00

Legislativní komise Těžební unie

15.00

17.00

Valná hromada

18.30

 

 

Večeře

Čtvrtek, 15. Března 2018

8.30

9.00

Registrace účastníků

9.00

9.15

Přivítání spřátelených organizací a významných hostů

9.15

9.30

Aktuality z Evropské legislativy - David Póč (Těžební unie)

9.30

9.45

Aktuality z NEPSI - David Póč (Těžební unie)

9.45

10.00

Platforma pro transformaci uhelných regionů - Renata Eisenvortová (Seven Energy s.r.o.)

10.00

10.15

Aktuální informace tvorby BREF „Nakládání s těžebními odpady” - Hana Lorencová (Coal Services a.s.), Marcela Blahutová (MPO)

10.15

10.30

Aktuální téma ČBÚ - Vítězslav Urbanec (Český báňský úřad)

10.30

10.45

Diskuze

10.45

11.05

Přestávka

11.05

11.35

Představení nových a stávajících členů TU

  • Státní zkušebna strojů a.s.
  • pewag Czech s.r.o.
  • UAVONIC CZ s.r.o.

11.35

11.55

Platnost stávajících stanovisek EIA po novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Daniel Bubák (GET s.r.o.)

11.55

12.15

Omezení těžby na 20 let - Mario Petrů (GET s.r.o.)

12.15

12.30

Nařízení vlády 401/2015 - podmínky vypouštění odpadních vod z průmyslu, vč. odvětví těžby - Lukáš Záruba, Evžen Zavadil (MŽP)

12.30

12.45

Využití geotermální energie ve smyslu horního zákona a vlivy těchto zařízení - Mario Petrů (GET s.r.o.)

12.45

13.00

Diskuze

13.00

14.00

Oběd

14.00

14.30

Představení nových a stávajících členů TU

  • CleverMaps a.s. - Jak chytře na katastr a daně
  • Euromines - METS 2018
  • Glendale s.r.o. - Dotační programy pro těžební průmysl

14.30

15.00

Kritické suroviny EU - Jaromír Starý (Česká geologická služba)

15.00

15.20

Potenciální zdroje lithia na území ČR - Jaromír Starý (Česká geologická služba)

15.20

15.40

Aktualizace a doplnění o další provozy Katalogu přírodního kameniva - Josef Godány, Petr Rambousek (Česká geologická služba)

15.40

15.55

Diskuze

15.55

16.15

Přestávka

16.15

16.35

Rekultivace a jejich možné úpravy z pohledu zákona o OZPF - Milan Boukal (Krajský úřad Pardubice, OŽPZ)

16.35

16.50

Aktuální otázky surovinové politiky - Pavel Kavina a Richard Nouza (MPO)

16.50

17.05

Praxe těžebních záměrů v Myanmaru - Daniel Bubák, Mario Petrů (GET s.r.o.)

17.05

17.25

Tradiční vápenictví v rumunském Banátu - Dalibor Všianský (Masarykova univerzita, PřF, ÚGV)

17.25

17.40

Diskuze

19.00

 

 

Neformální večeře s diskuzí

Pátek, 16. Března 2018

9.00

11.00

Exkurze

 

Seznam účastníků

Jméno Firma
Adamec Zdeněk Gemec - Union a.s.
Aron Lubomír GEKON spol. s r.o.
Beránek Tomáš Severočeské doly a.s.
Blahutová Marcela Ministerstvo průmyslu a obchodu
Boukal Milan Krajský úřad Pardubice, OŽPZ
Brothánek Jan Český báňský úřad - OBÚ v Brně
Brož Petr Eurovia Kamenolomy a.s.
Bubák Daniel GET s.r.o.
Buvalič Josef LB MINERALS s.r.o.
Čermáková Naděžda Severočeské doly a.s.
Donocik Roman Českomoravský cement a.s.
Dorazil Václav DIAMO, s.p.
Eisenvortová Renata Seven Energy s.r.o.
Ekert Vladimír DIAMO, s.p.,o.z.Těžba a úprava uranu
Fiala Pavel LB MINERALS s.r.o.
Fojtů Stanislav CEMEX Sand k.s.
Fraus František Hornická spol. podkrušnohorské oblasti
Godány Josef Česká geologická služba
Harák Luboš Renomag spol. s r.o.
Hörbe Miroslav Zkušebna kamene a kameniva s.r.o.
Houzar Stanislav Moravské zemské muzeum, Brno
Hrazdil Vladimír Moravské zemské muzeum, Brno
Chudobová Petra Advokátní kancelář Růžička & Knopp
Jaroš Vladimír Gemec - Union a.s.
Jelínek Petr DIAMO, s.p., o.z. ODRA
Jeřábek Zbyněk Státní zkušebna strojů a.s.
Kadlecová Kateřina Glendale s.r.o.
Kadúch Jan Eurovia Kamenolomy a.s.
Kalcovská Eva CARACAL MACHINES s.r.o.
Kavina Pavel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klimeš Pavel Českomoravský štěrk a.s.
Kminiak Ján Slovenské združenie výrobcov kameniva
Kohout Petr Epiroc Czech Republic s.r.o.
Kolář Pavel DIAMO s.p.
Kolář Petr Severočeské doly a.s.
Kolčář Josef Českomoravský štěrk a.s.
Koller Petr Renomag spol. s r.o.
Koníčková Šárka Těžební unie
Koša Radoslav METALPORT s.r.o.
Kotrba Jiří Strojírny Podzimek, s.r.o.
Kováč Ľudovít Slovenské združenie výrobcov kameniva
Kraevski Todor ND LOR Uničov a.s.
Kubernát Ondřej SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Kubišta David Liebherr - Stavební stroje CZ s.r.o.
Kubový Karel CEMEX Sand k.s.
Kucej-Gimen Antonín Renomag spol. s r.o.
Lenfeld Martin pewag Czech s.r.o.
Lex Radim Lomy Mořina spol. s r.o.
Livora Václav KERACLAY a.s.
Lorek Karel Českomoravský štěrk a.s.
Lorencová Hana Coal Services a.s.
Lukačevič Ivan SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Lukeš Ivo Sedlecký kaolin a.s.
Madron Stanislav CleverMaps a.s.
Matoušek Ladislav LB MINERALS s.r.o.
Máša Zděněk Epiroc Czech Republic s.r.o.
Mikoláš Milan VŠB - TUO, HGF
Musil Pavel Kalcit s.r.o.
Netoušek Martin Českomoravský štěrk a.s.
Nouza Richard Ministerstvo průmyslu a obchodu
Novotný Tomáš NOKA AC s.r.o.
Onačila Dušan Ministerstvo hospodárstva SR
Palma Aleš NOEN a.s.
Parma Jiří KERAMOST a.s.
Pašek Ladislav DIAMO, s.p.
Pavlíček Jiří M-SILNICE a.s.
Pavlík Zdeněk KÁMEN Zbraslav, a.s.
Pavluš Ján DIAMO s.p.
Pechar Tomáš GET s.r.o.
Petrů Mario GET s.r.o.
Pleša Ondřej CIME-Bau s.r.o.
Póč David Těžební unie
Rambousek Petr Česká geologická služba
Razima Michal CIME-Bau s.r.o.
Reclík Petr Kamenolomy ČR s.r.o.
Růžička Jan Advokátní kancelář Růžička & Knopp
Rychtařík Pavel DIAMO, s.p.
Rylko Jan Motor-Gear a.s.
Salamánek Michal ACHENBACH-CZ s.r.o.
Simon Miloš Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
Slobodník Marek Masarykova univerzita, PřF
Snášel Pavel DAVON s.r.o.
Sochor Lukáš CleverMaps a.s.
Sochorová Veronika Euromines
Starý Jaromír Česká geologická služba
Šandová Milena Těžební unie
Šebek Petr Eurovia Kamenolomy a.s.
Ševčík František Český báňský úrad
Šimáčková Marcela Severočeské doly a.s.
Šindelář Miloslav Kerkosand spol. s r.o.
Špirková Klára Rocktech s.r.o.
Šrámek Bronislav DIAMO, s.p., o.z. ODRA
Štádler Josef DIAMO, s.p.,o.z.Těžba a úprava uranu
Šťovíčková Jaroslava Hornická spol. podkrušnohorské oblasti
Tichý Tomáš KERAKAOLIN a.s.
Turnovská Radka CEMEX Sand k.s.
Turnovský Liboslav  
Uher Lukáš UAVONIC CZ s.r.o.
Urbanec Vítězslav Český báňský úřad
Vaculín Jan Glendale s.r.o.
Valenta Jiří TENZOVÁHY s.r.o.
Vaněk Lukáš M-SILNICE a.s.
Vavruška Otakar VŠB - TUO, HGF
Víšková Eva Těžební unie
Vostarek Pavel DIAMO, s.p.
Všianský Dalibor Masarykova univerzita, PřF
Weiterová Lenka Glendale s.r.o.
Zachovalová Kateřina Těžební unie
Zapletal Pavel VŠB - TUO, HGF
Záruba Lukáš Ministerstvo životního prostředí
Zavadil Evžen Ministerstvo životního prostředí
Zelenka Aleš M-SILNICE a.s.
Zítko Vojtěch Sedlecký kaolin a.s.
Žitný Tomáš DIAMO s.p.

Soubory ke stažení