Jarní Setkání těžařů 2020

!!!

Vážení, 

Velice nás mrzí aktuální situace ohledně vládního nařízení s opatřeními proti šíření koronaviru (viz. více: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html). Došlo k omezení veřejně i soukromě pořádaných akcí s účastí nad 100 osob a není patrné, jak dlouho budou tato omezení trvat. Z tohoto důvodu jsme bohužel nuceni zrušit plánované jarní Setkání těžařů v Hluboké nad Vltavou, které se mělo konat v termínu 25.-27. března 2020. Prosíme, vyčkejte na další informace, které v dohledné době zveřejníme. O náhradním termínu valné hromady budeme taktéž informovat. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace tým Těžební unie.

!!!

 

 

 

Pravidelné Setkání těžařů spojené s valnou hromadou Těžební unie se uskuteční 25.27. března 2020

v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.

hotel

PROGRAM

 ■ STŘEDA, 25. BŘEZNA 2020

10:00–12:00       Představenstvo Těžební unie

12:00–13:30       Oběd

13:30–15:00       Komise pro komunikaci Těžební unie

15:00–17:00       Valná hromada Těžební unie (!!! Pozor změna jedná se o volební valnou hromadu!)

17:00–19:00       Legislativní komise/Doprovodný program

 

Večeře od 19 hod v restauraci Lovecká chata

lovecká chata
 

ČTVRTEK, 26. BŘEZNA 2020 

Registrace účastníků 8:309:00

9:00–9:15           Přivítání spřátelených organizací a významných hostů 

9:15–9:45           Aktuální informace z ČBÚ

      Ing. Martin Štemberka Ph.D.

      PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec Ph.D.   

9:45–10:00        Geologická dokumentace HČ a ČPHZ

      RNDr. Petr Hanzlík Ph.D. (GET s.r.o.)

10:00–10:15      Odnímání pozemků ze ZPF a PUPFL pro účely těžby nerostných surovin

      Ing. Daniel Bubák Ph.D. (GET s.r.o.)

10:15–10:35      Problematika úředního měření seismických účinků podle zákona 505/1990,89/2012 ve znění pozdějších úprav a novelizované ČSN 730040

      RNDr. Bohumil Svoboda (Geodyn s.r.o.)

10:35–10:50      Moderní trhací práce – elektronická rozbuška E*STAR – její možnosti a skutečné přínosy na těžbu v lomech a dolech

      Ing. Pavel Křivánek (Austin Detonator s.r.o.)

10:50–11:00       Diskuze

 

Přestávka 11:0011:20

konference

 

11:20–12:00   Představení nových a stávajících členů Těžební unie

–      Cihlářský svaz Čech a Moravy   

      Tvar Com, spol. s r.o.

      Státní zkušebna strojů a.s.

      Ascend s.r.o. - Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

     SEW-EURODRIVE

     Envirmine-Energo a.s.

 

12:00–12:20      Zelená dohoda pro Evropu

      Dr. Renata Eisenvortová (Sev.En)

 12:20–12:30      Shromažďování dostupných technik pro prevenci nebo snižování dopadů na životní prostředí v neenergetických těžebních odvětvích

      RNDr. Marcela Blahutová (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

12:30–12:50      Voda a stavební zákon

      Mgr. Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)

12:50–13:00       Diskuze

 

Oběd 13:0014:00

 

14:00–14:40      Vodní koridor DOL v kontextu zadržení a ochrany vod v krajině 

      Ing. Michael Trnka (AQUATIS a.s.)

14:40–15:20      Perspektivy těžby a přepravy hromadných substrátů při a po realizaci vodního koridoru DOL

      Ing. Martin Pavel (Sweco Hydroprojekt a.s.)

15:20–15:30       Diskuze

 

Přestávka 15:3015:50

 

15:50–16:10      Současný stav oboru Těžba nerostných surovin

–      doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. (VŠB – TUO) 

16:10–16:30      Surovinová politika ČR aktuální informace

      Mgr. Pavel Kavina Ph.D. (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

16:30–17:00      Systém pro správu informačních zdrojů

      Tomáš Vitásek (Toxin s.r.o.)

17:00–17:10       Diskuze

 

Neformální večeře s diskuzí od 18:30 hod

vecere

 ■ PÁTEK, 27. BŘEZNA 2020 

Exkurze 9:0012:00

Vyhlídková plavba lodí

lod

 V konferenčním sále bude ke zhlédnutí mineralogická výstava s názvem „Novinky z mineralogického depozitáře“, kterou připraví pracovníci Moravského zemského muzea Brno.

Fotogalerie