Asociace České zlato / Czech Gold Association

  • Činností asociace je rozvíjet u veřejnosti povědomí o přínosu moderního průmyslového využívání ložisek zlata pro národní hospodářství a místní rozvoj, prezentovat moderní metody průzkumu, těžby a zpracování rud s minimalizací dopadů na životní prostředí, a podporovat instituce zabývající se historií těžby a výzkumem ložisek zlata.

Adresa

Přístavní
24
17000
Praha 7

Kontaktní osoba

Petr
Morávek
předseda asociace
RNDr.
Tomáš
Váňa
zástupce pověřený jednáním za Asociaci

Obor

Odborné školy a instituce