Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

  • Geodetická činnost v prostorách zasažených těžbou nerostných surovin a kompletní zpracování důlně měřičské dokumentace
  • Báňská projekční činnost - zpracování dokumentace k povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování plánu rekultivace a likvidace důlních děl
  • Technická příprava výroby - zajišťování schválení projektu, plánu a žádostí spojených s těžbou nerostných surovin před orgány státní správy
  • Výkon následujících funkcí: závodní lomu (i nad 500 tis. t/rok), bezpečnostní technik, projektatnt, hlavní důlní měřič

Adresa

Jeronýmova
6
77900
Olomouc

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Pačes

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl