Česká asociace ložiskových geologů

Česká asociace ložiskových geologů (ČALG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice. ČALG je členem UGA a od roku 2014 je členem Evropské federace geologů.

Adresa

Kostelní
26
170 06
Praha 7

Kontaktní osoba

RNDr.
Jiří
Jiránek
CSc.
statutární zástupce
RNDr.
Miroslav
Raus
kontaktní osoba