Cihlářský svaz Čech a Moravy z. s.

Cihlářský svaz Čech a Moravy byl založen v roce 1993. Svaz je sdružením právnických osob, které obhajuje a podporuje ideální hospodářské, sociálně-politické, právní a ostatní zájmy svých členů. Zejména:

 • prosazování cihlářských výrobků na trhu
 • spoluúčast a ovlivňování směrů vývoje při tvorbě norem a předpisů použitých ve stavebnictví
 • zastupování zájmů členů Svazu vůči podobným organizacím v zahraničí, vůči státním a kontrolním orgánům
 • vzájemná informovanost členů Svazu v oblasti techniky, obchodů, technologie
 • zasazování se o obnovu výchovy cihlářských odborníků ve školství
 • pořádání kurzů, stáží a školení v oblasti cihlářské výchovy.
 • V současné době sdružuje 6 členů řádných s 19 závody, ve kterých se vyrábějí pálené stavební materiály.

  Dále sdružují 7 přidružených členů, kteří zajišťují různé služby pro cihláře a 7 členů čestných. Výrobci, členové cihlářského svazu, představují 92 % kapacit zdících materiálů v České republice a 100 % kapacit pálené střešní krytiny. Mezi největší výrobce pálených materiálů pro svislé a vodorovné konstrukce patří firmy Wienerberger s. r. o. a HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

  Adresa

  Jana Hurta
  5/1728
  370 08
  České Budějovice

  Kontaktní osoba

  Josef
  Kotek
  předseda představenstva