EUROVIA Kamenolomy, a.s.

  • EUROVIA Kamenolomy, a. s., je držitelem certifikátů potvrzujících zavedení a udržování integrovaného systému managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2016 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
  • Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců
  • EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven (21 lomů a 2 pískovny a 2 recyklační střediska).

Adresa

Londýnská
637/79a
46001
Liberec

Kontaktní osoba

Ing.
Jan
Kadúch
Vedoucí sektoru lomy Morava

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku