Geomet s.r.o.

  • Hornická činnost – důlně měřičská činnost
  • Výkon zeměměřických činností
  • Inženýrská činnost
  • Zřizování, organizace a aktualizace digitálních informačních systémů
  • Projektování pozemkových úprav
  • Realitní činnost

Adresa

Jaselská
193/10
60200
Brno

Kontaktní osoba

Olga
Bubníková

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl