GET s.r.o.

  • Geologické práce
  • Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování této činnosti
  • Posuzování vlivů na životní prostředí
  • Měřičské práce
  • Hlukové a rozptylové studie, měření hluku
  • Projekty sanací a rekultivací

Adresa

Perucká
11a
12000
Praha 2

Kontaktní osoba

RNDr.
Tomáš Pechar

E-mail

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl