Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geologie a pedologie

  • Vzdělávací činnost
  • Geologický průzkum
  • Posudková činnost
  • Ekologie

Adresa

Zemědělská
3
61300
Brno

Kontaktní osoba

Doc. Ing.
Stanislav
Jelínek, CSc.

Obor

Odborné školy a instituce