Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

  • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci jednotlivých ročníků Setkání hornických měst a obcí ČR,
  • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci akcí měst týkajících se tematicky činnosti Sdružení,
  • prohlubuje spolupráci se spolky s obdobným zaměřením v oblasti tradic a historie v tu - i cizozemsku,
  • propaguje akce pořádané členy Sdružení a spřízněných spolků všemi možnými prostředky,
  • koordinuje účast členů Sdružení na zvláště významných akcích jednotlivých členů Sdružení spojených s propagací činnosti Sdružení,
  • prezentuje významné akce členů Sdružení formou ročního kalendáře významných akcí,
  • organizuje a udílí ceny Český permon.

Adresa

Husova
424
26101
Příbram

Kontaktní osoba

Ing.
Miroslav
Šťastný
perkmistr

Obor

Odborné školy a instituce