Sklopísek Střeleč, a.s.

Jeden z největších dodavatelů vysoce jakostních písků ve střední Evropě. Těžební prostor firmy je největším a nejkvalitnějším místem pro těžbu křemenných písků vysoké kvality v České republice. Společnost je díky moderním technologiím schopna vyrábět křemenný písek s nízkým obsahem železa, který je základním elementem pro výrobu extrémně čistého skla.

Bez nadsázky lze říci, že s křemenným pískem z naší společnosti se můžete setkat doslova na každém kroku. Pravděpodobně nejznámější je využití písku na výrobu skla – ať už je to sklo ve formě okenních tabulí, užitkové nebo technické sklo či na kvalitu písku nejnáročnější a celosvětově proslulé sklo křišťálové. Málokdo si uvědomí, že písek je nepostradatelný i pro automobilový průmysl. Písek ve formách pro odlitky je nezbytný také ve slévárenství. Možná někoho překvapí, že i dnešní nejmodernější technologie potřebují k výrobě svých komponentů tak elementární surovinu jakou písek je, neboť se dnes uplatňuje také při výrobě optických vláken, procesorů, zobrazovacích displejů a využívá se i v polovodičovém průmyslu. Písek je součástí nejrůznějších produktů pro dentální použití a ve formě vodního skla se s ním setkáme i v pracích a čisticích prostředcích. Tato surovina nás provází doslova na každém kroku, určitě mnohem víc, než si běžný spotřebitel uvědomuje.

Společnost dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní prostředí, spolupráce s obcemi v regionu a důraz na bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců O šetrném přístupu k ochraně životního prostředí svědčí získané certifikáty. Více než polovina expedovaného písku opouští závod ekologicky železniční přepravou. Surovina, kterou ze země získáváme, je pro život člověka nepostradatelnou. Veškerou naši činnost proto děláme co nejšetrněji vůči přírodě a krajinu po vytěžení důsledně rekultivujeme

Adresa

Hrdoňovice
80
50745
Újezd pod Troskami

Fakturační adresa

Kontaktní osoba

Ing.
Lukáš
Horák
Vedoucí útvaru těžby

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku