Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

  • Vzdělávací, vědecko - výzkumná, expertní a konzultační činnost (včetně EIA a ekolog. auditu) v oboru těžby a zpracování stavebních surovin, úpravy a recyklace surovin, geologie, geodezie a pod.

Adresa

17. listopadu
15
70833
Ostrava - Poruba

Kontaktní osoba

doc. Ing.
Pavel
Zapletal, Ph.D.
Vedoucí katedry hor. inženýrství a bezpečnosti

Obor

Odborné školy a instituce