Členové

A (5) | B (4) | C (5) | Č (4) | D (3) | E (5) | G (6) | H (4) | I (1) | J (1) | K (11) | L (2) | M (10) | N (1) | O (1) | P (5) | R (6) | S (11) | T (4) | V (4) | Z (5)

SANDROCK, s.r.o.

 • Zastoupení Sandvik Mining and Construction Crushing and Screening equipment pro Českou republiku a Slovensko
 • Drtiče a třídiče Sandvik - prodej, poradenství, servis, dodávky náhradních dílů

Adresa

Boleslavská třída
375
28802
Nymburk

Kontaktní osoba

Ing.
Stanislav
Štandl

Obor

Stroje a zařízení pro těžební průmysl

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

 • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci jednotlivých ročníků Setkání hornických měst a obcí ČR,
 • cílevědomě spolupracuje s městy a obcemi v přípravě a realizaci akcí měst týkajících se tematicky činnosti Sdružení,
 • prohlubuje spolupráci se spolky s obdobným zaměřením v oblasti tradic a historie v tu - i cizozemsku,
 • propaguje akce pořádané členy Sdružení a spřízněných spolků všemi možnými prostředky,
 • koordinuje účast členů Sdružení na zvláště významných akcích jednotlivých členů Sdružení spojených s propagací činnosti Sdružení,
 • prezentuje významné akce členů Sdružení formou ročního kalendáře významných akcí,
 • organizuje a udílí ceny Český permon.

Adresa

Husova
424
26101
Příbram

Kontaktní osoba

Ing.
Miroslav
Šťastný
perkmistr

Obor

Odborné školy a instituce

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.

 • vše týkající se pohonné techniky a řešení pohonů pro Vaši branži
 • dodáváme klasické elektropřevodovky, samostatné převodovky, velké průmyslové převodovky, elektromotory, elektroniku pro řízení pohonů, frekvenční měniče, servoměniče a servotechniku až po nabídku ovládacího softwaru, uvádění aplikací do provozu nebo i vizualizaci technologie
 • Možné je samozřejmě i řešení pohonů přímo na míru tzv. 'na klíč'

Adresa

Floriánova
2459
25301
Hostivice

Kontaktní osoba

Ing.
Ivan Lukačevič

Obor

Stroje a zařízení pro těžební průmysl

SKANSKA a.s.

 • Provádění komplexních stavebních zakázek v oblasti výstavby dálničních, silničních a městských komunikací a tramvajových tratí

Adresa

Křižíkova
682/34a
186 00
Praha 86

Kontaktní osoba

Ing.
Robert
Vančura
hlavní stavbyvedoucí

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku

Sklopísek Střeleč, a.s.

Jeden z největších dodavatelů vysoce jakostních písků ve střední Evropě. Těžební prostor firmy je největším a nejkvalitnějším místem pro těžbu křemenných písků vysoké kvality v České republice. Společnost je díky moderním technologiím schopna vyrábět křemenný písek s nízkým obsahem železa, který je základním elementem pro výrobu extrémně čistého skla.

Bez nadsázky lze říci, že s křemenným pískem z naší společnosti se můžete setkat doslova na každém kroku. Pravděpodobně nejznámější je využití písku na výrobu skla – ať už je to sklo ve formě okenních tabulí, užitkové nebo technické sklo či na kvalitu písku nejnáročnější a celosvětově proslulé sklo křišťálové. Málokdo si uvědomí, že písek je nepostradatelný i pro automobilový průmysl. Písek ve formách pro odlitky je nezbytný také ve slévárenství. Možná někoho překvapí, že i dnešní nejmodernější technologie potřebují k výrobě svých komponentů tak elementární surovinu jakou písek je, neboť se dnes uplatňuje také při výrobě optických vláken, procesorů, zobrazovacích displejů a využívá se i v polovodičovém průmyslu. Písek je součástí nejrůznějších produktů pro dentální použití a ve formě vodního skla se s ním setkáme i v pracích a čisticích prostředcích. Tato surovina nás provází doslova na každém kroku, určitě mnohem víc, než si běžný spotřebitel uvědomuje.

Společnost dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní prostředí, spolupráce s obcemi v regionu a důraz na bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců O šetrném přístupu k ochraně životního prostředí svědčí získané certifikáty. Více než polovina expedovaného písku opouští závod ekologicky železniční přepravou. Surovina, kterou ze země získáváme, je pro život člověka nepostradatelnou. Veškerou naši činnost proto děláme co nejšetrněji vůči přírodě a krajinu po vytěžení důsledně rekultivujeme

Adresa

Hrdoňovice
80
50745
Újezd pod Troskami

Fakturační adresa

Kontaktní osoba

Ing.
Lukáš
Horák
Vedoucí útvaru těžby

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku

Státní zkušebna strojů a.s.

Působí v oblasti strojních zařízení, traktorů a vozidel jako:

 • Notifikovaná osoba NB 1016 Pro strojní zařízení a hluk.
 • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062.
 • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054.
 • Technické pracoviště autorizované MD ČR.
 • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC.
 • Provádí posuzování shody širokého okruhu strojních zařízení.
 • Pro MD ČR provádí odborné činnosti pro schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích.
 • Aktivně se podílí na normalizační činnosti.
 • Výrobcům i dovozcům nabízí provedení a zpracování:
 • Analýzy rizik na strojním zařízení.
 • Posouzení shody strojního zařízení podle základních požadavků strojní směrnice 2006/42/ES a podle požadavků směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU včetně návrhu ES prohlášení o shodě.
 • Návodu k používání podle požadavků výše uvedených směrnic a souvisejících norem.
 • Měření hluku u strojů stanovených směrnicí 2000/14/ES, certifikace NB garantované hladiny akustického výkonu.
 • Jednotlivých technických měření jednotlivých parametrů včetně protokolu o měření, případně certifikátu o dosažených výsledcích.

Adresa

Třanovského
622/11
16304
Praha 6 - Řepy

Kontaktní osoba

Ing.
Zbyněk
Jeřábek, MBA, Ph.D.
předseda představenstva

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl

Strojírny Podzimek, s.r.o.

 • Návrhy a realizace technologií kamenoprůmyslu a úpravnictví
 • Pásové dopravníky a ocelové konstrukce
 • Násypky, podavače, míchací jednotky
 • Výztuže a bednění tunelů
 • Ocelové konstrukce sportovních a vodohospodářských staveb
 • Stavba a rekonstrukce lodí a plavidel

Adresa

Čenkovská
1060
58901
Třešť

Kontaktní osoba

Ing.
Jiří
Kotrba

Obor

Stroje a zařízení pro těžební průmysl

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

 • Vzdělávání v oborech :
  - Těžba a zpracování kamene 21-42-M/001 (denní i dálkové)
  - Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene 82-42-M/002
  - Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 82-41-M/058
 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, práce kamenosochařské 

Adresa

Husova
675
50801
Hořice

Telefon

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Malý
Ředitel školy

E-mail

Obor

Odborné školy a instituce