Členové

A (5) | B (4) | C (5) | Č (4) | D (3) | E (5) | G (6) | H (4) | I (1) | J (1) | K (11) | L (2) | M (10) | N (1) | O (1) | P (5) | R (6) | S (11) | T (4) | V (4) | Z (5)

TAMTRON s.r.o.

 • Firma TAMTRON s.r.o. (dříve známá pod jménem PIVOTEX s.r.o.) zajišťuje vývoj, výrobu, marketing, prodej a servisní služby na českém a slovenském trhu pro produkty z produktové řady PIVOTEX mateřské společnosti a marketing, prodej a servisní služby pro produkty skupiny TAMTRON GROUP.
 • Dodává digitální váhy a vážící systémy pro průmyslové vážení, dynamické a palubní vážící zařízení a informační systémy pro sběr a přenos dat, lokalizační, navigační a RFID systémy.

Adresa

Vodárenská
699
278 01
Kralupy nad Vltavou

Kontaktní osoba

Jindřich
Mareček – obchodní manažer

Obor

Stroje a zařízení pro těžební průmysl

TVAR COM spol. s. r. o.

 • inženýrsko-projekční, poradenská a stavebně výrobní společnost podnikající v oblasti komplexní průmyslové investiční výstavby se zaměřením především na využití odpadových surovin, úpravy nerostných surovin a výrobu stavebních hmot a stavebních dílů.
 • zabývá se převážně řešením využití elektrárenských popílků, které vznikly při výrobě elektrické energie, jejich separací s co největším dalším bezpečným využitím jednotlivých komponentů a minimalizací nevyužitého a nebezpečného odpadu a s provozem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.
 • řeší úpravu jílů, hlín, písků, kameniva, štěrku, uhlí, kaolinu a úpravárenských zařízení při získávání koncentrátů mědi, zlata, stříbra, uranu a lithia. Společnost často řeší, v rámci odstraňování starých ekologických zátěží, likvidaci důlních hald a odkališť po těžbě.
 • úspěšně se zaměřuje i na technologie na výrobu vápna a cementu, žáromateriálů, pórobetonu a betonových výrobků, skla, výrobě keramických obkladů a dlažeb a výrobě sanitární keramiky.
 • klientům nabízí široké spektrum služeb souvisejících s návrhy vhodných technologických procesů, projektovými pracemi všech stupňů projektové dokumentace a realizací samotné výstavby.
 • zabývá se výzkumem, vývojem, optimalizací a inovací ve dvou základních oblastech (první je technologie zpracování primárních i druhotných nerostných surovin, zbytků a starých zátěží a druhou výzkum a vývoj a následné ověřování užitných fyzikálně-mechanických vlastností nových stavebních hmot a výrobků).
 • v rámci jedné společnosti úzce propojuje výzkum a vývoj, projekční a inženýrskou část i průmyslovou výrobu.
 • Adresa

  Škroupova
  4256/1
  636 00
  Brno

  Kontaktní osoba

  Ing.
  Pavel
  Dalecký
  jednatel
  Ing.
  Ivo
  Pavlík
  hlavní inženýr projektu

  Obor

  Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl