Program konference

6. listopadu 2019
12:00 13:00 Oběd
13:00    

Zahájení konference

 • Pavel Fiala, Předseda představenstva Těžební unie
13:30 15:00

Hlavní přednášející

 • Peter Handley, zástupce ředitele, GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise
 • Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Mark Rachovides, Prezident Euromines
 • Radim Mžyk, Ředitel odboru hornictví, ČBÚ
15:00 15:30 Přestávka
15:30 17:30

Energetická soběstačnost a uhlíková neutralita

Velký podíl tzv. klimaticky neutrální elektřiny bude pocházet z „proměnlivých“ zdrojů. Je tedy jasné, že se objeví celá řada výzev souvisejících s proměnlivostí, infrastrukturou a ukládáním energie. Mezi tyto výzvy patří:

 • Proměnlivost dodávky elektřiny: Průmyslová odvětví jsou většinou základními spotřebiteli s velmi stabilním výrobním profilem. Spolehlivá dodávka elektřiny bude rozhodující. 
 • Ukládání energie: Vzhledem k proměnlivé povaze dodávek elektřiny je nezbytné najít řešení pro zvládání období s přebytky a nedostatky elektrické energie.
 • Poskytování kovů a minerálů pro uhlíkovou neutralitu, Mats Gustavsson, Boliden
 • Udržitelná těžba hnědého uhlí v ČR a otazníky kolem ní, Luboš Pavlas, Sev.en EC
 • Uhlík pouze z Evropy? Dopad regulačního tlaku na pokles standardů v mezinárodním průmyslu, Radosław Żydok, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Grafit - kritický hodnotový řetězec pro uhlíkovou neutralitu, Dr. Corina Hebestreit, ECGA
 • Klimatická strategie do roku 2050, Renata Eisenvortová, Euracoal
19:00     Večeře, hotel Holiday Inn Brno
7. listopadu 2019
9:00 10:30

Úloha nerostných surovin pro hospodářství EU

Klíčovou otázkou je, jak zatraktivnit Evropu pro investice do vývoje inovativních, klimaticky neutrálních a udržitelných řešení a financování jejich zavádění s ohledem na rostoucí globální konkurenci. To bude vyžadovat zvýšení (a někdy i zdvojnásobení) současné úrovně investic tak, aby se zvýšilo úsilí průmyslových odvětví při vývoji a zavádění nových technologií.

 • Naše cesta k udržitelnému LKAB, Bo Krogvig, LKAB
 • Výzvy a příležitosti pro úspěšný těžební průmysl v Evropě, Luis Martins, Assimagra (Portugalská těžební asociace)
 • Surovinový potenciál ČR, Pavel Kavina, Odbor surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Kritické suroviny EU – možnosti ČR, Jaromír Starý – Česká geologická služba
10:30 11:00 Přestávka
11:00 12:30

Průmyslové hodnotové řetězce

Evropská energeticky náročná průmyslová odvětví (EII) jsou na začátku dlouhých hodnotových řetězců, které poskytují produkty a materiály, včetně těch, které jsou nezbytné k přechodu na nízkouhlíkové produkty.

 • Nerostné suroviny v nové průmyslové politice EU, Peter Handley, GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise
 • Sklářský písek – cenná surovina v našem životě, Lukáš Horák, Sklopísek Střeleč a.s.
 • Význam kameniva pro současnou společnost, Martin Netoušek, Českomoravský štěrk - HeidelbergCement Group
 • Hodnotový řetězec magnezitu, Thomas Drnek, RHI Magnesita
 • Nerostné suroviny hlavní předností Evropy, Markus Klein, EIT Raw Materials
12:30 14:00 Oběd
14:00 15:00

Těžba a udržitelné vodní hospodářství

Pro zavedení principu udržitelnosti, musí Evropa propojit celou řadu nástrojů, které umožní všem občanům zlepšit kvalitu života a zároveň zvýšit konkurenceschopnost svého hospodářství. Udržitelné vodní hospodářství je jedním z těchto nástrojů.

 • Mokřady v těžebnách – šance pro biodiverzitu a zlepšení retenční schopnosti krajiny, Anna Müllerová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Výzvy spojené s nakládáním se slanou odpadní vodou při těžbě potaše v Německu, Hagen Trott, K+S AG
 • Proč nám mizí podzemní voda ve studních?, Bohumil Svoboda, Geodyn s. r. o.
 • Limity udržitelnosti při využívání krajiny, Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku o. p. s.
15:00 15:30 Přestávka
15:30 16:30

Udržitelné nakládání s odpady z těžby

Udržitelnost musí být zásadní součástí každé úspěšné strategie konkurenceschopnosti. Evropa musí klást důraz i na komerční hnací síly, tak aby docházelo k eliminaci odpadu, prosazování efektivity a podpoře inovací.

 • Řízení slané odpadní vody v závodě na výrobu potaše Werra v Německu, Hagen Trott, K+S AG
 • Stav implementace Směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu na Slovensku, Vlasta Jánová, Ministerstvo životního prostředí SR
 • Revize směrnice o průmyslových emisích, Marcela Blahutová, Odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Uran – od ložiska po úložiště vyhořelého jaderného paliva, Jaromír Leichmann, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity; Petr Navrátil, DIAMO
16:30 17:00 Otázky a odpovědi, závěrečné shrnutí
19:00    

Společná večeře v Pivovarské restauraci Starobrno, Mendlovo nám. 20
Večeře v moravském stylu - restaurace bude otevřena pro účastníky konference od 18:00
19:30 oficiální zahájení

8. listopadu 2019
Exkurze do Moravského krasu

Soubory ke stažení