Legislativa

Stanovisko ČBÚ ve věci pokračování v povolené hornické činnosti

Těžební unie podala žádost o stanovisko týkající se dalšího pokračování v povolené hornické činnosti (dotěžení zásob výhradního ložiska), likvidaci lomu (odpis zásob) a sanaci a rekultivaci lomu: 

 

Vážený pane předsedo,

u řady našich členů při projednávání žádosti o stanovení dobývacího prostoru narážíme na problém, který se mnohdy, dle našeho mínění, neodehrává zcela v souladu s platnou legislativou horního zákona.
Pokusím se celý problém, se kterým se naši členové setkávají, popsat v následujícím textu:

Stanovisko Těžební unie k předkládané novele horního zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Těžební unie sdružuje 121 členských organizací, jejichž hlavním předmětem činnosti je těžba a úprava převážně neenergetických nerostných surovin, sloužících jako výchozí surovina pro celou řadu návazných výrobních oborů, z nichž významný podíl má zejména stavebnictví. Našimi členy jsou nejen těžební organizace, ale i společnosti zajištující širokou škálu činností, které s  problematikou těžby a úpravy souvisejí. 

 

Záznam jednání u premiéra Babiše ze dne 24.4. 2019

Zde vám přinášíme záznam z jednání u premiéra Andreje Babiše, které se uskutečnilo 24.4.2019 v Praze. Setkání se mimo jiné zúčastnili ministr Karel Havlíček, Leo Luznar (poslanec KSČM), Jan Wiesner (konfederace zaměstnavatelských svazů), Zdeněk Osner (SZDNP), Filip Dvořák (HK), Luboš Pavlas (SP), Josef Slunečka (Severočeské sdružení odborových organizací průmyslu), Jan Klas (Svaz zaměstnavatelů v energetice), Pavel Fiala (Těžební unie).

Těžební unie žádá zachování moratoria na zvyšování poplatků z těžby

Zástupci Těžební unie se obrátili dopisem na ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády (LRV) Jana Kněžínka. Žádají ho, aby LRV potvrdila své souhlasné stanovisko k původní verzi novely horního zákona, která obsahovala zachování schváleného pětiletého moratoria na změnu výše úhrad z vydobytého nerostu.