Těžební unie žádá zachování moratoria na zvyšování poplatků z těžby

Zástupci Těžební unie se obrátili dopisem na ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády (LRV) Jana Kněžínka. Žádají ho, aby LRV potvrdila své souhlasné stanovisko k původní verzi novely horního zákona, která obsahovala zachování schváleného pětiletého moratoria na změnu výše úhrad z vydobytého nerostu. Nová verze novely, se kterou přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž moratorium ruší.

Původně měla vláda návrh zákona, kterým se mění zákon 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) projednat 18. února. Z jednání vlády byl však návrh stažen.

„Dle dostupných informací bylo důvodem stažení Návrhu kromě jiného nesouhlas paní ministryně financí s tím, že Vláda nemůže určovat výši úhrad z vydobytého nerostu každoročně podle aktuálního vývoje trhu. Tento požadavek paní ministryně je v rozporu s výsledky mezirezortního připomínkového řízení, které bylo uzavřeno se závěrem zachovat první pětileté moratorium na nezvyšování úhrad z vydobytého nerostu. Zároveň si dovolujeme připomenout, že toto stanovisko podpořila i Legislativní rada vlády,“ píše se v dopise.

 

Těžební unie žádá, aby LRV své stanovisko potvrdila a podpořila zachování moratoria. „Z pohledu členské základny Těžební unie považujeme stanovisko k zachování moratoria za klíčové, neboť jeho zrušení přináší pro obor hornictví velkou nestabilitu ekonomických podmínek podnikání v tomto oboru,“ řekl předseda představenstva Těžební unie a člen Rady Vlády pro energetickou a surovinovou strategii Pavel Fiala, podle nějž by zrušení moratoria mohlo dostat subjekty zajišťující důležitý sektor národního hospodářství do nepředvídaných a často nevratných situací.