Seminář k finskému předsednictví EU - EUROPEAN RAW MATERIALS IN THE 2020s

Vážení členové,

ve vazbě na tradici založenou Těžební unií v roce 2009 - pořádání odborných konferencí z oblasti těžebního sektoru v rámci tzv. předsednictví jednotlivých členských států EU, si Vás dovolujeme pozvat na odbornou akci v rámci předsednictví Finska, která se koná 15. října 2019 v Helsinkách.