Informační studie v rámci projektu SUPRIM

V rámci evropského projektu SUPRIM (SUstainable management of PRIMary raw materials through a better approach in Life Cycle Sustainability Assessment), který se zabývá problematikou efektivního využití nerostných surovin při využití konceptu tzv. životního cyklu, byla vydána celková informační studie nejen o projektu, ale i zásadních zjištění spojených s oblastí managementu nerostných surovin v členských státech EU. 

Další informace o projektu a jeho aktivitách lze najít zde: https://eitrawmaterials.eu/eit-rawmaterials-supported-innovation-project-suprim-brings-results-to-a-broader-audience/