Změny ve vedení Těžební unie

Na posledních dvou jednáních představenstva Těžební unie byly projednávány 2 zásadní změny ve složení představenstva a ve vedení Těžební unie.

V závěru zářijového jednání představenstva požádal spoluzakládající člen a dlouholetý předseda představenstva Ing. Karel Lorek o uvolnění z funkce. Zároveň navrhl jako svého zástupce ředitele Českomoravského štěrku Ing. Roberta Zelníčka. Představenstvo v souladu s platnými ustanoveními Stanov Těžební unie, z.s. tento návrh odsouhlasilo a kooptovalo  do nejbližší valné hromady Ing. Roberta Zelníčka na nejbližším jednání představenstva, které se konalo dne 21.10.2019. Na tomto jednání představenstva byla projednána další změna, a to změna na postu ředitele Těžební unie. Paní ředitelka Mgr. Milena Šandová požádala o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 31.12.2019.

Představenstvo se vzniklou situací zabývalo a přijalo následující bezprostřední úkoly pro další období:

1 – uložilo předsedovi představenstva projednat s příslušnými orgány veřejné ocenění obou dlouholetých a stěžejních pracovníků, kteří se rozhodujícím způsobem zasloužili o vznik a vybudování celé Těžební unie do podoby, kterou dnes v rámci hornické komunity zaujímá.

2- stanovilo bezprostřední kroky, které je nutno zejména v souvislosti s ukončením činnosti ředitelky Těžební unie realizovat. Bylo rozhodnuto vypsat a medializovat výběrové řízení na post nového ředitele a zároveň pověřit Šárku Koníčkovou prozatímním zastoupením ve vedoucí funkci Těžební unie.

3 – oslovit členskou základnu při vyhledávání vhodného kandidáta na uvolněnou funkci ředitele Těžební unie.

V závěru svého jednání vyslovilo paní ředitelce celé představenstvo poděkování za mnohaletou obětavou práci a vyslovilo přesvědčení, že ukončením pracovního poměru spolupráce nekončí.