Připomínky Těžební unie k Doplnění dokumentu Státní surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (schválena usnesením č. 441 dne 14. června 2017).