Informace Svazu průmyslu a dopravy ČR o vládních opatřeních pro členy, exportéry a podnikatele